Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.6.4. Käsundussuhe ja volitus

Madis Kallion

Käsunduslepingu võib sõlmida nii puhtpraktiliste kui ka õiguslikku tähendust omavate tegude tegemiseks. Kui käsundi täitmine seisneb teatud tehingute te­ge­mi­ses käsundiandja eest, võivad pooled kokku leppida, et käsundisaaja teeb tehingud:

  • enda nimel
  • käsundiandja esindajana.