Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.6.3. Käsunduslepingu sätete kohaldamine juriidilise isiku suhetele juhatuse ja nõukogu liikmetega

Madis Kallion

Juriidilise isiku ja tema juhatuse liikmete vahel on käsundile iseloomulik võlasuhe. Juriidilise isiku suh­teid tema juhatuse liikmetega reguleeritakse eelkõige juriidilise isiku tegevust reguleeriva seadusega (TsüS, äriseadustik jne). VÕS-i käsundi sätteid kohaldatakse juhtudel, kui asjakohases seaduses (nt äriseadustik) ei ole normi vaidlusaluse küsimuse lahendamiseks ning ka poolte lepinguga ei ole seda küsimust reguleeritu...