Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.6.1. Käsunduslepingu eristamine töövõtulepingust

Madis Kallion

Käsunduslepingu peamine erinevus töövõtulepingust seisneb selles, et töövõtuga kohustub töövõtja teenust osutades saavutama kokkulepitud tulemuse (nt pa­ran­da­ma auto, tõlkima artikli jne). Käsundi alusel on kä­sun­disaa­ja kohustatud tegutsema eelkõige eesmärgi saa­vu­ta­mi­se nimel. Töövõtu puhul on rõhk tulemusel, sel­le saavutamise protsess ei ole tellija jaoks oluline. Kä­sun­di puhul on just teenuse osutamise protsess o...