Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.6.2. Käsunduslepingu eristamine töölepingust

Madis Kallion

Töölepingu eristamine käsunduslepingust on samuti suure praktilise tähtsusega. Ettevõtja jaoks on ena­mas­ti kasulikum tellida töö käsundus- või töövõtulepingu alusel. Laieneb ju töölepingu sõlmimisel sellele tööle­pin­gu seaduses sätestatud töötajat kaitsev re­gu­lat­sioon (piirangud lepingu lõpetamise suhtes, lepingu lõpetamisel makstavad hüvitised jne. Töösuhteid re­gu­lee­ri­va­te sätete kohaldamist ei saa välistada pelgal...