Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.6. Käsundusleping võlaõigusseaduses

Madis Kallion

Käsundusleping on olulisemaid teenuse osutamise le­pin­guid, mille kohaselt teenuse osutaja tegutseb tea­tud eesmärgi saavutamise nimel. Käsunduslepingu iseloo­mu­lik tunnus on just iseseisev tegutsemine kellegi teise huvides. Käsunduslepingud on advokaatidega, audiitoritega, juriidilise isiku juhatuse ja nõukogu liik­me­te­ga sõlmitud lepingud.

...