Ettevõtja

3.8.6.5. Käsundisaaja kohustused

Madis Kallion

Käsundi täitmise kohustus

Käsundisaaja põhikohustus on osutada kä­sun­diand­ja­le lepingus kokku lepitud teenuseid.

Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) lepingu alusel osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi). Käsundiandja kohustub maksma käsu...