Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.6.6. Käsundiandja kohustused

Madis Kallion

Tasu maksmise kohustus

Käsundiandja põhikohustus on maksta kä­sun­disaa­ja­le tasu käsundi täitmise eest, kui tasu maksmine on lepingus kokku lepitud. Käsundusleping on eel­dus­li­kult mittetasuline. Kuigi makstava tasu kohta puudub kokkulepe, tuleb VÕS-i kohaselt tasu maksta juhul, kui käsundi täitmist on mõistlik eeldada ainult tasu eest. Tasu m...