Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.1.7. Juhtorganite liikmete vastutus

Karina Paatsi, Heili Haabu

Osanikud ja aktsionärid ei vastuta osaühingu või aktsiaseltsi kohustuste eest isikliku varaga. Sellest reeglist on siiski üks erand – kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel ja füüsilisest isikust asutaja on osaühingu asutanud sissemakseta, vastutab osanik kuni sissemakse täieliku tasumiseni osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses (ÄS § ...