Ettevõtja

3.8.1.6. Juhtorganite liikmete valimine ja tagasikutsumine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Juhatus

Juhatuses võib olla kas ainult üks liige (juhataja) või mitu liiget (maksimumarv ei ole piiratud) (ÄS § 308 lg 1 ja § 180 lg 2). Tavapäraselt nähakse põhikirjas ette liikmete arvu vahemik (nt juhatuses 1–3 liiget), sel juhul saab muuta valitavate juhatuse liikmete arvu põhikirja muutmata. 


...