Ettevõtja

9.1. Juhi oskused

Ruth Alas

Juhi edukus ei sõltu ainult sellest, kuidas tema ise konkreetseid töid teeb, vaid sellest, kuidas ta suudab teisi tööle panna. Seega ootab organisatsioon juhilt, et ta paneks kokku tulemuslikult töötava meeskonna. Juht peab teadma, kuidas meeskonda motiveerida ja kuidas tulla toime töötajatega seonduvate iga päev üleskerkivate probleemidega.

Edukas juht peab o...