Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.4. Juhatuse liikme leping

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kuigi igal äriühingul peab ettevõtte juhtimiseks olema juhatus, ei kohusta seadus juhatuse liikmega kirjalikku lepingut sõlmima. Kirjaliku lepingu puudumisele vaatamata tekib äriühingu ja juhatuse liikme vahel siiski lepinguline suhe ning mõlema huvides on sõlmida see leping kirjalikult.

Peatükis 10.4 selgitamegi, mis liiki lepingut saab sõlmida äriühingu ja juhatuse liikme vahel juhatuse liikme juhtimis-...