Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2.2. Jõudude mobiliseerimine (võti nr 2)

Visiooni loomise protsessi algatamise ja esialgse visioo­ni valmimise järel tuleks määratleda, kui palju on tarvis selle visiooni elluviimiseni jõudmiseks pin­gu­tada. Selleks tehakse olukorra põhjalik ja igakülgne analüüs, võttes arvesse nii organisatsiooni formaalseid parameetreid: missiooni, strateegiaid, struktuuri, prot­seduure ja juhtimissüsteemide kui ka mitteformaalseid näitajaid. Mitteformaalsed näitajad on sisseharjunud tege­vused, käitumis- ja mõtteviisid, väärtused ja hoia­kud.