Ettevõtja

Tutvustus

6.1.13.8. Joobe tuvastamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kõrvaldama joobes töötaja töölt (§ 13 lg 1 p 15). Seega on tööandjale ohutu töökeskkonna tagamiseks pandud muu hulgas kohustus hoolitseda selle eest, et tööl ei viibiks joobes töötajaid.


Töölepingu seadus annab tööandjale õiguse tööl joobe­seisundis viibinud töötaja tööleping üles öelda, kui töötaj...