Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.1.13.9. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töötajate isikuandmete töötlemisel tuleb tööandjal järgida järgmisi põhimõtteid (IKS § 6):


  • seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel

  • eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks; neid ei või töödelda viisil, mis e...