Ettevõtja

Tutvustus

6.1.13.3. Isikuandmete töötlemine töösuhete alustamisel

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tööandjad hakkavad isikuandmeid töötlema juba enne töösuhete tekkimist – tööle kandideerivate isikute andmeid kogudes ja töödeldes. Tööandjad võtavad vastu kandidaatide CV-d ja motivatsioonikirjad. Mõnikord lastakse kandidaadil täita ankeet või kindlas vormis avaldus töökohale kandideerimiseks, esitada diplom või muu haridust tõendav dokument, juhiluba, tervisetõend vms. Kandidaate intervjueeritakse ja t...