Ettevõtja

Tutvustus

6.1.13.1. Isikuandmete kaitse üldmääruse muudatused

Triniti partner ja vandeadvokaat Karmen Turk ning Triniti advokaat Maarja Pild selgitavad, mida andmete kaitse endast kujutab ja kuidas ettevõtjad sellega kõige paremini toime saaksid tulla.

25. mail 2018 jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR ei puuduta igasuguseid andmeid ja võimalik, et ka mitte päris igat äri. Kui räägime andmetest, mis ei võimalda kuidagi isiku tuvastamist, siis ei pea selle määruse pärast üldse muretsema. Ettevõt...