Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.1.13. Isikuandmete kaitse töösuhetes

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töötajat valides, töösuhet luues ja ka töösuhte käigus on tööandjal vaja teatud isikuandmeid töötaja kohta selleks, et tööandja saaks täita seadusest tulenevaid kohustusi (nt on tööandjal vaja töötaja pangakonto numbrit, et kanda sinna töötasu). Juhtub, et tööandja hangib töötaja isikuandmeid, kuigi seda pole vaja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt guugeldades töötaja tausta, töötajat sellest teav...