Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.1.13.2. Isikuandmed ja nende töötlemine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Seda, milliseid andmeid käsitletakse isikuandmetena (sh töösuhetes), reguleerib isikuandmete kaitse seadus (IKS). Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on (IKS § 4 lg 1).

Seega tuleb isikuandmetena käsitleda sisuliselt kõiki andmeid, mille kaudu on võimalik isik tuvastada...