Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.3. Investeeringu tasuvuse hindamine

Priit Sander

Investeerida saab väga erinevatesse varadesse, näiteks kinnisvarasse, tootmisseadmetesse või finants­varasse (hoiused, väärtpaberid). Kindlasti tasub enne suure­mahulist investeeringut ettevõtjal analüüsida, kas kavandatav investeering on rahaliselt mõttekas. ­Investeerimisprojekti tasuvusanalüüs on hädavajalik ka siis, kui soovitakse Euroopa Liidu struktuurifondidest projektile kaasfinantseerimist.