Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.6. Innovatsioonistrateegia ja selle elluviimine

Triin Kask

Üks suuremaid riske ettevõtte kestlikkusele on mugavustsooni jäämine ja keskendumine ainult lühiajaliste olmeküsimuste lahendamisele. Eriti just väikeettevõtetes, kus ettevõtja on ise ka ettevõtte juht ja tegeleb paljude küsimustega, on raskendatud aja võtmine, et vaadata tervikut ning mõelda kaugemale. Samas on suur oht, et konkurentsitihedal turul kaotatakse oma positsioon konkurendile ja sellisest olukorrast välja rabeleda võib...