Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.7.6. Igapäevase ja iganädalase puhkeaja andmine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töötajal peab 24-tunnise ajavahemiku jooksul olema vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (TLS § 51). Seega ei saa tööpäev või töövahetus koos ületunnitööga olla tavaliselt pikem kui 13 tundi. Asjaomast piirangut ei rakendata tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele tingimusel, et töötamine ei kahjusta nende tervist ja ohutust. Samuti lubavad pikemaid tööpäevi või tö...