Ettevõtja

7.3.3.5. Hind

Ann Vihalem

Hind on toote väärtus rahas. See on summa, mille eest ollakse valmis toodet ostma või müüma. Hind on väärtuste kogum, mida ostja on nõus vahetama toote omamisest ja tarbimisest saadava kasu vastu. Mis tahes kasu eest tuleb tasuda, olgu see vormi-, aja-, koha-, teabe-, omandamis- või muu kasu.

Vahetuskaupa ehk barterit nõutakse mingi toote vastu. Sel juh...