Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.1.6. Euroopa Liidu siseturg ja väliskaubandus

Euroopa Liidu ühine siseturg tähendab ettevõtjatele peamiselt seda, et liikmesriigid ei saa enam kaitsta oma riik­likke lennu-, autoveo- ja teisi ettevõtjaid. See on vii­nud konkurentsivõimelisemate hindade ja eelisteni kõigi ettevõtjate jaoks. Lähemal ajal avatakse ka gaasi- ja elektriturg.

Euroopa Liidu liikmesriikide väliskaubandusest (nii im­pordist kui ka ekspordist) keskmiselt 60% toimub Eu­­roopa Liidu siseturul ja keskmiselt 40% välisturul.

Eu­roopa Liidu liikmesriikide p...