Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.1.7. Euroopa Liidu konkurentsipoliitika

Euroopa Liidu konkurentsipoliitika peamine eesmärk on tagada kaupade ja teenuste vaba liikumine liikmesriikide vahel, sätestada ühesugused konkurentsitingimused ning kaitsta eraõiguslike konkurentsipiirangute eest Euroopa Liidu siseturgu, tarbijaid ja väiksemaid äriühinguid. See tähendab, et kõikidel ettevõtjatel, sõltumata nende omandivormist, peavad olema võrdsed võimalused turuletulekuks ja seal tegutsemiseks.

Konkurentsipoli...