Ettevõtja

4.2.4.2. Ettevõtlust toetavad riiklikud infosüsteemid

Ingmar Vali

Eestit kujutatakse e-riigina e-valitsuse tööle rakendamisest aastal 2000. Aastaks 2011 olid rõhuasetused muutunud: aastal 2000 oli eesmärk kulude kokkuhoid, nüüd on tähelepanu all inimene ning ettevõtluse arendamine. Valitsusliidu eesmärk aastaks 2015 on suurendada ettevõtete rahulolu riigi osutatavate e-teenustega. Avalike teenuste kättesaadavus, lihtsus ja kuluefektiivsus on olulised ka ettevõtetele suunatud avalike teenuste ar...