Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.1. Ettevõtlust takistavate maksumenetluste vältimine

Henrik Antsov

Nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele teeb sageli muret maksukohustuste täitmine. Tihti ei pea ettevõtted murekohaks mitte niivõrd kohustusi, kuivõrd nende kohustuste eestkõnelejat, maksu- ja tolliametit (MTA). MTA on teinud mitu olulist muudatust, mille abil soovitakse tõhustada kontrolli ettevõtete üle, suurendada maksulaekumist ja vähendada pettusi. Milliste maksumenetlustega on ettevõtjad pidanud rinda pistma ...