Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2.5. Elluviimine (võti nr 5)

Muudatuste elluviimine on vahe ületamine olemas­ole­va olukorra ja soovitava seisundi vahel, see on visiooni ellu­viimine. Selles etapis peavad töötajad jõudma arusaamisele, kuidas igaüks neist saab kaasa aidata soo­vitud tulemuste saavutamisele.

Muutust peetakse püsivaks ainult juhul, kui arvuliselt mõõdetavate tulemuste kõrval on toimunud ka muu­­tus töötajate käitumises ja igapäevases juhtimis­prak­ti­kas. Näiteks on mindud korralduste jagamisel ja kont­rol­limisel põhinevalt juh...