Ettevõtja

5.5.2.4. Ekspordiks sobiva toote või teenuse väljavalimine

Jüri Piiper

Et leida ekspordiks sobiv toode või teenus, tuleb koostada hindamistegurid. Tegurid, mis võimaldavad toote ekspordisobilikkust hinnata, on valdavalt samad või sarnased, vaatamata sellele, et tooted erinevad kasutamise eesmärgi, materjalide jm poolest.

Rohkem erinevad toodete ja teenuste hindamistegurid. Toodete puhul on olulisi hindamise tegureid 4–6, mis on tunduvalt vähem kui ekspordi...