Ettevõtja

6.1.12.2. Eestisse lähetatud töötajate töötingimused

Karina Paatsi, Heili Haabu

Välisriigi kodanik, kellel on tööleping välisriigi residendist tööandjaga ning kes tuleb ajutiselt tööle Eesti ettevõttesse välisriigi tööandja korraldusel, võib kvalifitseeruda lähetatud töötajaks Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse (ELTTS) tähenduses.

Ehkki lähetatud töötajal on tööleping välisriigi tööandjaga, tema töölepingule kohaldatakse välisriigi õi...