Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.1.8. Eesti konkurentsiõigus

Eesti konkurentsiseadus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu Euroopa Liidu konkurentsiõigusel, eelkõige artiklitel 101 ja 102.

Sarnaselt Euroopa Liidu konkurentsiõigusega kohaldub Eesti konkurentsiõigus äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, nagu ka muudele isikutele, kui nad tegutsevad majandus- või kutsetegevuses. Samuti kohaldub konkurentsiõigus avalik-õiguslikku funktsiooni täitvatele isikutele, nagu ...