Ettevõtja

3.7.2.11. Dokumentide säilitamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Likvideeritud ühingu osa dokumente tuleb säilitada. Näiteks ühingu kui tööandja riskianalüüsi tulemusi tuleb säilitada 55 aastat, töölepinguid 10 aastat alates nende lõppemisest ja raamatupidamise algdokumente seitse aastat.

Likvideerija võib hoida dokumente ise, anda need hoiule arhiivipidajale ...