Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

3.8.4.5. Asjaolude muutumine lepingu muutmise alusena

Annika Vait

Seaduse kohaselt on lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolude muutumisel õigus nõuda lepingu muutmist selliselt, et taastuks poolte kohustuste esialgne vahekord. Oluline on, et taotluse esitamiseks ei teki automaatselt õigust ükskõik millise lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolu muutumisel, vaid see asjaolu muutus peab olema selline, millega kaasnes poolte kohustuste vahekorra oluline muutumine (nn esialgne poolte õiguste ja k...