Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.1.5. Äriühingute juhtorganid, nende pädevus ja kohustused

Karina Paatsi, Heili Haabu

Osaühingu juhtimisstruktuur on järgmine:


  • osanike koosolek

  • juhatus.


Erinevalt aktsiaseltsist ei pea osaühingul olema nõukogu. See on põhjendatud sellega, et osaühingu vorm on mõeldud eelkõige väikese arvuga osanike tegevuse korraldamiseks, kus osanike ja juhatuse vahel säilib pi...