Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.1.4. Äriühingu juhtimine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tutvustame kahe levinuma äriühingu vormi, osaühingu ja aktsiaseltsi juhtimisstruktuure, osanike ja aktsionäride ning nõukogu ja juhatuse pädevust ja kohustusi, juhtorganite liikmete valimist, juhtimisega seotud otsuste vastuvõtmist, samuti osanike ja aktsionäride ning nõukogu ja juhatuse liikmete vastutust.


Ettevõtluse alustamisel on peale kavandatava kapitali suuruse teine oluline (või isegi olulisem) ...