Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.4. Arengu- ja tulemusvestluste läbiviimine

Ülema ja alluva vahel perioodiliselt toimuvaid põh­ja­li­ku­maid vestlusi on Eestis harjutud arenguvestluseks nimetama. Tasub siiski eristada mitmeid vestluste taustsüs­tee­me: töö analüüs ja eneseanalüüs, ka­van­da­mi­ne, personali hindamine.

Joonis. Ülema-alluva vestluse taustsüsteemid

Arenguvestlusel kavandatakse alluva pikemaajalist arengut, täpsustatak...