Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.2. Ametijuhendi koostamine

Ametijuhend on dokument, mis määratleb ametikoha eesmärgi ja asendi ettevõttes, fikseerib ametikoha täit­ja töövaldkonnad, põhikohustused, vastutuse, õigused ja kvalifikatsiooninõuded.

Töölepinguseaduse kohaselt kirjutatakse töötaja tööle­pin­gus­se tema põhilised tööalased kohustused. Nen­de konkreetsema käsitlusega tegeleb töötaja ame­tiju­hend. Ametijuhend ei ole seadusega ettenähtud do­ku­ment. Seega sõltub ettevõtte juhi tahtest, kas ame­tiju­hen­d...