Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.6. Algbilansi ja majandusaasta aruande koostamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Lõpetamisotsuse vastuvõtmisest alates kolme kuu jooksul koostavad likvideerijad algbilansi, mille koostamisel tuleb lähtuda majandusaasta aruande bilansi nõuetest, ja seda selgitava aruande, milles on raamatupidamise aastaaruande lisade puhul ettenähtud andmed. Osanikud või aktsionärid kinnitavad oma otsusega nii likvideerimise algbilansi kui ka majandusaasta aruande, mis esitatakse seejär...