Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2.10. Aktiivne suhtlemine (võti nr 10)

Muudatuste kiire elluviimise otsustav edutegur on info lii­kumine. Muudatusi vahendav meeskond peaks suut­ma­ algatada ja korraldada suhtluse plahvatuslikku kas­vu, julgustada kõiki osalema ja propageerida muu­datusi töötajate seas.

Infovahetuse mudel

Kvaliteetsete otsuste tegemiseks info saamiseks peaks juht veetma suurema osa päevast suheldes ja infot va­he­tades. Suhtlemine eeldab, et on vähema...