Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tootmise planeerimise tarkvara ProdMaster võimaldab hallata ettevõtte müügiprotsesse alates pakkumiste esitamisest kuni tarnitud kaupade arveldamiseni; laovarude haldust ja planeerimist; ostuprotsesse alates tellimuste koostamisest kuni saabunud kaupade lattuvõtmiseni; ning tootmisprotsesse alates tootestruktuuride ja tehnoloogiate kirjeldamisest kuni valmistoodangu lattuvõtmiseni. 

Lähemalt peatükis 11.4.2.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Peatükis 11.4. hakkame tutvustama Eestis kasutusel olevaid majandustarkvarasid. Peatüki eesmärk on anda ülevaade sellest, milliseid lahendusi turul pakutakse. Maailmas üks enim müüdavatest majandustarkvaradest ehk ERP (ingl enterprise resource planning) lahendustest on Microsoft Dynamics NAV, mis aitab automatiseerida ning ühendada ettevõtte ostu- ja müügitehingud, tootmise, raamatupidamise ja aruandluse. 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 5.7. kirjutab Toomas Karm kontrollingust – see on ettevõttesisene tegevus, mis on seotud finants-majandusliku kommenteeriva ja nõuandva funktsiooniga juhtide operatiivsete ja strateegiliste otsuste tegemisel.

Peatükis tuuakse näiteid kontrollingus kasutatavatest olulisematest tööriistadest, tehnikatest ning nende otstarbest ja kohast ettevõtte väärtusloome protsessis.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 11.3. kirjutab Juhan Pukk rutiinsete protsesside automatiseerimisest.

Tänapäeva ettevõtetes on kasutusel palju erinevaid programme ja tihti on nende omavaheline integreerimine kas keeruline või kulukas, mistõttu teevad inimesed tihti suure osa oma tööajast lõika-kleebi tüüpi toiminguid. Töötajatele ei meeldi rutiinne töö ja nii võivad tekkida inimlikud eksimused, mille tagajärjeks on ebakvaliteetne info.

Siin tuleb appi automatiseerimine, mis projektina on väikesemahuline, odav ja kiire ning annab kasu kohe peale kasutusele võtmist. Automatiseerimine ei sega jooksvat tootmist ning annab inimestele võimaluse teha kõrgema lisandväärtusega tööd.

 

Teabevara uuendus

Kliendikogemust ei mõjuta üksnes toote füüsiline kvaliteet, vaid kogu ahel reklaamist toote utiliseerimiseni. Vaadates ahelat tagurpidi, utiliseerimisest kuni komponentide sahtliteni tehases, ning märkides, millistes etappides tekib kasutajale (olgu see klient, tehasetööline või kolmas osaline) probleeme või küsimusi, mille lahendamiseks on vaja aega ja vaevanõudvaid lisaliigutusi, leiame punkte, mida saab parendada.

Uues peatükis 8.10. tutvustab J. Margus Klaar gemba walk’i – gemba on jaapanikeelne sõna ning tähendab „kohta, kus väärtust luuakse ja kliente teenindatakse”. Tootmisahelat tagurpidi uurides tekib arusaam nii probleemkohast kui ka selle tekkepõhjustest. See, mis võib olla tootmises loogiline või lihtne, põhjustab klientidele sageli ebamugavusi.

 
Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed