Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eestis toodeti 2017. aastal erinevaid trükinduse ja salvestiste paljunduse sektori tooteid 167,7 miljoni euro väärtuses ehk 3,6% rohkem kui 2016. aastal. Vaadeldes pikaajalisemalt sektori tootmismahtude trende (perioodil 2008–2017) on märgata, et sektori tootmismahud on Eestis stabiilselt suurenenud: kümne vaadeldud aasta jooksul kasvasid sektori tootmismahud Eestis 18,7%.

Lähemalt uues peatükis 12.4.7.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (12.3.15.) kirjutab Sulev Senkel normeerimisest tootmises. Sageli on probleemide põhjus selles, et kui tootmises puuduvad normid, on ka protsessid juhitamatud, rahulolematus suur ja tulemused ei vasta ootustele. Praeguses majandusolukorras, kus surve nii hinnale kui ka tööjõukuludele kasvab, võib protsesside juhitamatus ettevõtetele saatuslikuks saada. 

Milleks on norme (standardeid) tarvis? Vastus on küllaltki lihtne. Kui meil puuduvad normid või standardid, siis on keeruline mõõta, kas oleme saavutanud soovitud tulemuse või teinud soovitust vähem või rohkem. Kuigi see on kõigile tootmisettevõtetele tuttav, pole seda põhimõtet alati kõikide protsesside puhul piisavalt rakendatud. 

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Evoconi süsteem on mõeldud tootmisseadmete ja -protsesside jälgimiseks ning võimaldab kasutajatel tootmisinfole reaalajas ligi pääseda, asukohast sõltumata (ptk 11.7.). Evoconi süsteemi eesmärk on teha tootmisinfo kõigile tootmisega seotud inimestele võimalikult arusaadavaks ja kergesti käsitletavaks.

Tarkvara arendaja on pannud rõhku andmete visualiseerimisele, et aidata kasutajal paremini mõista tootmisefektiivsuse erinevaid aspekte ning saada tagasisidet töö käigust ja sellest, mida muuta. Masinatest või tootmisliinidelt saadud andmed kuvatakse visuaalselt, et hõlbustada andmetest lähtuvaid otsuseid. Evoconi pilvepõhise süsteemi juurde kuulub ka riistvara, mida on võimalik ühendada tootmises olemasolevate seadmetega.

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (8.11.) tutvustame erinevaid viise, kuidas tootmisjuhi aega kokku hoida. 

Üks oluline märksõna siin on isejuhinduvus. Jälgi, millistes olukordades alluvad soovivad, et juht langetaks otsuseid. Seejärel mõtle, kas selles olukorras oleks võimalik rakendada juhtimispraktikaid, mis aitavad alluval ise otsustada. Otsustamine tähendab ka vastutuse võtmist, seega tuleb toetada töötajate julgust ja oskuseid otsuste tegemisel. Kui isejuhinduvus on korraldatud puudulikult, „delegeerivad“ alluvad oma probleemid ülemusele lahendada.

Teabevara uuendus

Teabevara uus peatükk 11.6. tutvustab majandustarkvara GlobalReader. GlobalReader pakub lahendusi tootmisseadmete monitoorimiseks, andmete kogumiseks ja analüüsimiseks. Kogutud andmed näitavad, kas ja kui kiiresti masin töötab, seega on võimalik tootmisprotsesse reaalajas korrigeerida.

Reaalajas reageerimise juurutamisega on ettevõttes võimalik võita tööaega, kuna nii töötajatel kui ka juhtidel tekib parem arusaam masina tööaja kasutusest. Planeerimise mooduliga saab koostada seadmetele tootmisplaani ja jälgida plaanide vastavust reaalse tootmisega. 

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

CompuAccess on Ektaco AS-i toode, mis aitab planeerida nii tööd kui ka tööaega, suurendades efektiivsust ja tootlikkust. Lisaks on CompuAccessi võimalik liidestada läbipääsusüsteemide ning videovalve lahendusega.

Lähemalt peatükis 11.5.

Lehed