Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Konesko AS tootmisjuht Margus Puusepp osales Äripäeva tootmisjuhtimise kooli programmis ning tegi kursusetööna sisetranspordi ümberkorraldamise lõiketöötluse osakonnas.

Esialgsed vaatlused (Ohno ring) tõid välja palju protsesside seiskumisi, samuti pidevat ootamist ning viivitusi.

Lähemalt peatükis 12.3.14.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

John Kotteri klassikaks saanud teos („Leading Change”) sündis saja ebaõnnestunud muudatuse uurimise tulemusel. Neist ebaõnnestumistest tuletatud kaheksa sammu on väärtuslik teejuht õnnestunud muudatuste juhtimisse.

Lähemalt täiendatud peatükis 8.2.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Niinimetatud A3-metoodika puhul kantakse projekti sisu ja kulgu käsitlev oluline teave A3-suurusega paberile. A3 paberit hoitakse tavaliselt seinal kohas, kus arendustegevusega seotud meeskonnad kogunevad, näiteks war-room‘is, kaizen-nurgas, või pideva täiustamise alal. A3-vorm sisaldab praeguse olukorra kirjeldust, soovitud olukorra kirjeldust, juurpõhjuste analüüsi jms.

Lähemalt peatükis 8.7.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 11.4.4. tutvustab Helen Pastarus majandustarkvara Directo. Directo funktsionaalsus hõlmab lisaks finantsarvestusele tarneahela juhtimist, kassasüsteemi ja ressursside juhtimist. Tootmisfirmade jaoks on Directos eraldi tootmispakett. Directos on kogu tarneahela juhtimine integreeritud tootmise ja finantsarvestusega, mis loob tervikliku ülevaate kogu ettevõtte tegevustest ja protsessidest.

Directol on mitmekeelne kasutajaliides, mis võimaldab Directot kasutada eesti, inglise, soome, läti ja leedu keeles. 

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara uus peatükk 11.4. tutvustab Eesti tootmisettevõtetes kasutatavaid majandustarkvarasid. Majandustarkvara (ingl ERP ehk enterprise resource planning; ettevõtte ressursside planeerimine) aitab luua tervikpilti ressursside kasutusest, planeerida ja analüüsida äriprotsesse. 

Ülle Kivirähk kirjutab peatükis 11.4.1. maailmas ühest enim müüdavast majandustarkvarast Microsoft Dynamics NAV. See lahendus aitab automatiseerida ning ühendada ettevõtte ostu- ja müügitehingud, tootmise, raamatupidamise ja aruandluse.

Peatükis 11.4.2. saab lugeda tootmise planeerimise tarkvarast ProdMaster. See on materjalide ja tootmisressursside haldamise ja planeerimise süsteem, mis on loodud just tootmisettevõtete vajadusi arvestades. Tarkvara on sobiv väikestele ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele.

Ettevõtte ressursside planeerimise programmi Monitor tutvustab peatükk 11.4.3. Monitor omab standardfunktsionaalsusi alates pakkumisest kuni kasumiaruandeni. Programmis on olemas raporteerimissüsteem andmete päringuks, valmis põhjadena on olemas dokumentide ja etikettide vormid. Tootmise, ostu ja müügi moodul on omavahel seotud ning müügitellimusest saab automaatselt teha ostutellimusi ja tootmistellimusi. Tarkvara arvestab materjalivajadusi laojääkide ja tarneahela suutlikkuse alusel. Soovi korral saab eraldada raamatupidamise mooduli.

 

Head lugemist!

Jari Kukkonen

peatoimetaja

 

Lehed