Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 12.4.8. antakse ülevaade Euroopa ja Eesti joogitööstusest. Vaatluse all on tegevusala, mida EMTAK koodisüsteemis määratletakse jaos C11 „Joogitootmine“. Eestis tegutses 2017. aastal jookide tootmise sektoris kokku üheksakümmend seitse ettevõtet. Võrreldes 2008. aastaga on lisandunud sektorisse koguni kuuskümmend neli uut ettevõtet. Enamik lisandunud ettevõtetest tegutseb õlletootmise alamsektoris.

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 2.3. saab kuulata ettevõtlusraadio saadet, mille teema on Industry 4.0 ehk neljas tööstusrevolutsioon, selle mõju Eesti majandusele ning see, kuidas me saaks sellest kasu lõigata. Saate külaline on Aarne Toomsalu: materjalitehnik, tootearenduse asjatundja, analüütik ja Eesti Leiutajate Liidu juhatuse liige. 

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Jõudude diagramm (vt ptk 9.8.) on üks Harvardi professori Clayton Christenseni populariseeritud Jobs to be done raamistikus kasutatavatest tööriistadest. Diagramm võimaldab visualiseerida jõudusid, mis määravad, kas klient on valmis muutma oma senist käitumist ja olukorda, et saavutada näiteks toote kasutusele võtmisega seotud soovitud hüve, või mitte. Kesksel kohal ei ole mitte kliendi demograafiline profiil või toote omadused, vaid olukorrast tulenevad vajadused, millele inimesed otsivad lahendust.

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara tööaja arvestussüsteeme käsitlevas peatükis tutvustame seekord tööaja arvestustarkvara Begin (ptk 11.5.2.). 

Tööstusettevõtte juhtimisel on kõige olulisem ressurss aeg. Lisaks iga tootmistsükli optimeerimisele peab ettevõte optimeerima ka oma tööjõudu. Inimtööjõud on paljudes tööstusharudes endiselt väga oluline, ent seda on keerulisem juhtida kui roboteid. Töötajate aja planeerimine, jälgimine ja optimeerimine võib osutuda tõeliseks proovikiviks.

 

Teabevara uuendus

Teabevara peatükk 2 on täidetud nüüd uue sisuga. Selle peatüki alt leiate edaspidi videoid ja helifaile tootmise juhtimise aktuaalsetel teemadel. 

Sissejuhatuseks räägib teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen lahti, mis on ebaefektiivsuse põhjustajad ja kuidas neid elimineerida. 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

UpTech Production OÜ kogemusi kaugtöö juurutamisest tootmisettevõttes jagab peatükis 12.3.16. Kalle Isand. Ettevõte on teinud uuenduslikke edusamme kaugtöö rakendamisel tootmises – valdkonnas, kus kaugtööd peetakse sageli võimatuks, on UpTech Production OÜ suure osa tootmisest ettevõtte tootmispinnalt välja viinud. 

Kaugtöö katab umbes poole tehnoloogilise protsessi ajast ja on väga oluline osa ettevõtte väärtusahelas. Hoolimata teatud kuludest logistikale ja töövahenditele ning veidi keerulisemast arvestus- ja motivatsioonisüsteemist, on plussiks ettevõtte kulude kokkuhoid tootmis- ja laopindade arvelt.

Lehed