Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Evoconi süsteem on mõeldud tootmisseadmete ja -protsesside jälgimiseks ning võimaldab kasutajatel tootmisinfole reaalajas ligi pääseda, asukohast sõltumata (ptk 11.7.). Evoconi süsteemi eesmärk on teha tootmisinfo kõigile tootmisega seotud inimestele võimalikult arusaadavaks ja kergesti käsitletavaks.

Tarkvara arendaja on pannud rõhku andmete visualiseerimisele, et aidata kasutajal paremini mõista tootmisefektiivsuse erinevaid aspekte ning saada tagasisidet töö käigust ja sellest, mida muuta. Masinatest või tootmisliinidelt saadud andmed kuvatakse visuaalselt, et hõlbustada andmetest lähtuvaid otsuseid. Evoconi pilvepõhise süsteemi juurde kuulub ka riistvara, mida on võimalik ühendada tootmises olemasolevate seadmetega.

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (8.11.) tutvustame erinevaid viise, kuidas tootmisjuhi aega kokku hoida. 

Üks oluline märksõna siin on isejuhinduvus. Jälgi, millistes olukordades alluvad soovivad, et juht langetaks otsuseid. Seejärel mõtle, kas selles olukorras oleks võimalik rakendada juhtimispraktikaid, mis aitavad alluval ise otsustada. Otsustamine tähendab ka vastutuse võtmist, seega tuleb toetada töötajate julgust ja oskuseid otsuste tegemisel. Kui isejuhinduvus on korraldatud puudulikult, „delegeerivad“ alluvad oma probleemid ülemusele lahendada.

Teabevara uuendus

Teabevara uus peatükk 11.6. tutvustab majandustarkvara GlobalReader. GlobalReader pakub lahendusi tootmisseadmete monitoorimiseks, andmete kogumiseks ja analüüsimiseks. Kogutud andmed näitavad, kas ja kui kiiresti masin töötab, seega on võimalik tootmisprotsesse reaalajas korrigeerida.

Reaalajas reageerimise juurutamisega on ettevõttes võimalik võita tööaega, kuna nii töötajatel kui ka juhtidel tekib parem arusaam masina tööaja kasutusest. Planeerimise mooduliga saab koostada seadmetele tootmisplaani ja jälgida plaanide vastavust reaalse tootmisega. 

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

CompuAccess on Ektaco AS-i toode, mis aitab planeerida nii tööd kui ka tööaega, suurendades efektiivsust ja tootlikkust. Lisaks on CompuAccessi võimalik liidestada läbipääsusüsteemide ning videovalve lahendusega.

Lähemalt peatükis 11.5.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi kõrval on ka kolmas juhtimissüsteemi standard, mis on mõeldud töötajatele või organisatsiooni tööpiirkonnas olevatele isikutele vigastusi või muud tervisekahju tekitada võivate ohtude haldamiseks. Standardit nimetatakse ISO 45001:2018 ja tema eelkäijaks on OHSAS 18001 (ingl Occupational Health and Safety Assessment System). Praegu kehtivad mõlemad standardid paralleelselt, OHSAS 18001 kehtivus lõppeb märtsis 2021. Lähemalt peatükis 8.6.1.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Konesko AS tootmisjuht Margus Puusepp osales Äripäeva tootmisjuhtimise kooli programmis ning tegi kursusetööna sisetranspordi ümberkorraldamise lõiketöötluse osakonnas.

Esialgsed vaatlused (Ohno ring) tõid välja palju protsesside seiskumisi, samuti pidevat ootamist ning viivitusi.

Lähemalt peatükis 12.3.14.

Lehed