Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Jõudude diagramm (vt ptk 9.8.) on üks Harvardi professori Clayton Christenseni populariseeritud Jobs to be done raamistikus kasutatavatest tööriistadest. Diagramm võimaldab visualiseerida jõudusid, mis määravad, kas klient on valmis muutma oma senist käitumist ja olukorda, et saavutada näiteks toote kasutusele võtmisega seotud soovitud hüve, või mitte. Kesksel kohal ei ole mitte kliendi demograafiline profiil või toote omadused, vaid olukorrast tulenevad vajadused, millele inimesed otsivad lahendust.

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara tööaja arvestussüsteeme käsitlevas peatükis tutvustame seekord tööaja arvestustarkvara Begin (ptk 11.5.2.). 

Tööstusettevõtte juhtimisel on kõige olulisem ressurss aeg. Lisaks iga tootmistsükli optimeerimisele peab ettevõte optimeerima ka oma tööjõudu. Inimtööjõud on paljudes tööstusharudes endiselt väga oluline, ent seda on keerulisem juhtida kui roboteid. Töötajate aja planeerimine, jälgimine ja optimeerimine võib osutuda tõeliseks proovikiviks.

 

Teabevara uuendus

Teabevara peatükk 2 on täidetud nüüd uue sisuga. Selle peatüki alt leiate edaspidi videoid ja helifaile tootmise juhtimise aktuaalsetel teemadel. 

Sissejuhatuseks räägib teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen lahti, mis on ebaefektiivsuse põhjustajad ja kuidas neid elimineerida. 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

UpTech Production OÜ kogemusi kaugtöö juurutamisest tootmisettevõttes jagab peatükis 12.3.16. Kalle Isand. Ettevõte on teinud uuenduslikke edusamme kaugtöö rakendamisel tootmises – valdkonnas, kus kaugtööd peetakse sageli võimatuks, on UpTech Production OÜ suure osa tootmisest ettevõtte tootmispinnalt välja viinud. 

Kaugtöö katab umbes poole tehnoloogilise protsessi ajast ja on väga oluline osa ettevõtte väärtusahelas. Hoolimata teatud kuludest logistikale ja töövahenditele ning veidi keerulisemast arvestus- ja motivatsioonisüsteemist, on plussiks ettevõtte kulude kokkuhoid tootmis- ja laopindade arvelt.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eestis toodeti 2017. aastal erinevaid trükinduse ja salvestiste paljunduse sektori tooteid 167,7 miljoni euro väärtuses ehk 3,6% rohkem kui 2016. aastal. Vaadeldes pikaajalisemalt sektori tootmismahtude trende (perioodil 2008–2017) on märgata, et sektori tootmismahud on Eestis stabiilselt suurenenud: kümne vaadeldud aasta jooksul kasvasid sektori tootmismahud Eestis 18,7%.

Lähemalt uues peatükis 12.4.7.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (12.3.15.) kirjutab Sulev Senkel normeerimisest tootmises. Sageli on probleemide põhjus selles, et kui tootmises puuduvad normid, on ka protsessid juhitamatud, rahulolematus suur ja tulemused ei vasta ootustele. Praeguses majandusolukorras, kus surve nii hinnale kui ka tööjõukuludele kasvab, võib protsesside juhitamatus ettevõtetele saatuslikuks saada. 

Milleks on norme (standardeid) tarvis? Vastus on küllaltki lihtne. Kui meil puuduvad normid või standardid, siis on keeruline mõõta, kas oleme saavutanud soovitud tulemuse või teinud soovitust vähem või rohkem. Kuigi see on kõigile tootmisettevõtetele tuttav, pole seda põhimõtet alati kõikide protsesside puhul piisavalt rakendatud. 

 

Lehed