Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Ensto Ensek AS-i ostuosakonna juht Kaido Pae rääkis Ostujuhtimise aastakonverentsil arendustest, mis võimaldavad laialdasemalt kasutada automaatseid ostutellimusi. Kuulake audiopeatükki 8.13.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Suur tänu kõigile teabevara kasutajatele, kes on tootmise edukaks juhtimiseks vajalikku infot pikki aastaid huviga jälginud. Kaasaegseid informatsiooni tarbimisharjumusi arvestades asume ka meie teabevara struktuuri muutma. Eelmise struktuuri loomise aluseks olid juhtivad käsiraamatud, mis käsitlesid tootmise ja tootmisettevõtete temaatikat. Praeguseks on tekkinud sootuks uued tehnilised võimalused ning paberversiooni piirangud meid enam ei seo.

Teabevara uuendatud struktuur hakkab järgima Euroopas ja USA-s kasutusel olevaid juhtimise kvaliteedi hindamise mudeleid, ehk lähtub struktuurist, mis käsitleb tootmisettevõtet tervikuna ja tasakaalustatult. Praktilistele töövahenditedele on samuti loogiline koht materjalis olemas.

Teabevara sisu on seega valatud lihtsamini kasutatavasse vormi, mille tulemusel vanad head ning jätkuvalt ajakohased peatükid saavad sisukorras uue koha. Värskendatud struktuur võimaldab võtta käsitlusse uusi teemasid, mida vanasse struktuuri oli keeruline loogiliselt paigutada, kuid mis praeguses situatsioonis on Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõime toetamiseks väga olulised.

Soovin edukat koostööd tootmise juhtimise parimate praktikate kasutamisel!

Jari Kukkonen

peatoimetaja

Teabevara uuendus

Kaasaegseid informatsiooni tarbimisharjumusi arvestades asume ka meie teabevara struktuuri muutma. Praeguseks on tekkinud sootuks uued tehnilised võimalused ning paberversiooni piirangud meid enam ei seo. Teabevara uuendatud struktuur hakkab järgima Euroopas ja USA-s kasutusel olevaid juhtimise kvaliteedi hindamise mudeleid, ehk lähtub struktuurist, mis käsitleb tootmisettevõtet tervikuna ja tasakaalustatult. Peatükkidele hakkame lisama ka praktilisi töövahendeid tootmisjuhile.

Eesti tööstuse uuringute peatükis 7.2.5. on uuendatud paberi ja pabertoodete tootmise valdkonna võrdlust Euroopas ja Eestis.

 

Teabevara uuendus

Seekordse audiopeatüki 2.12. teema on ehitusmaterjalitööstus. Selgub, et kiire kasv paneb ettevõtjaid muretsema. Mida see tähendab ja mis teemad on selles sektoris veel õhus, räägivad Äripäeva Ehitusmaterjalitootjate TOP-i võitnud Ets Nord müügimeeskonna juht Einari Karm, Sakreti esindaja Rene Vinkler ja KPMG esindaja Ilja Fenenko

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Euroopa 35 riigis tegutses 2017. aastal nahatöötlemise ja nahktoodete tootmise sektoris kokku 45 738 ettevõtet. Kogu töötlevast tööstusest moodustavad nahatöötlemise ja nahktoodete tootmise sektori ettevõtted ligikaudu 2,1%. Kõige rohkearvulisemalt tegutseb nahatöötlemisele ja nahktoodete tootmisele keskendunud ettevõtteid Itaalias, Türgis ja Hispaanias. 

Eestis toodeti 2017. aastal erinevaid nahktooteid 41,7 miljoni euro väärtuses. Vaadeldes pikaajalisemalt sektori tootmise suundumusi, on märgata tootmismahtude suurenemist kümne aastaga 43%. Lähemalt uues peatükis 12.4.10.

 

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 2.11. räägitakse targast tehasest: mis teeb tehasest nutika tehase, millised väljakutsed sellega kaasnevad ning kas see tähendab ohtu töökohtadele. Stuudios on Ericssoni Targa Tehase teema eestvedaja Tähve Lõpp ja Telia asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner. Saatejuht on Priit Pokk.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed