Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Konsultant ja koolitaja Kristjan Rotenberg kirjutab uues peatükis 2.3. sellest, kuidas iseenda jõuvarusid säästlikult juhtida. Meeskondadel on raske töötada kestlikult hästi, kui nende juht ei juhi ennast jätkusuutlikult. Iseenda jõuvarude säästlik juhtimine hõlmab tegevusi, mida ainult inimene ise saab endaga ette võtta. Olulisim märksõna on seejuures tasakaal. 

Uues audiopeatükis 8.15. tehakse juttu tööstusrobotitest. Saates on külas robotite ekspert ja koolitaja Invar Naams. 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 8.15. tehakse juttu tööstusrobotitest. Anname nõu, kuidas valida tööstusroboteid, ja küsime, kas tööstusettevõtete ettevalmistav tegevus roboti kasutusele võtmiseks on piisav. Saates on külas robotite ekspert ja koolitaja Invar Naams. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teadmised intellektuaalse omandi kaitse võimalustest ning põhimõtetest aitavad välja selgitada, milline on ettevõtte kokkupuude intellektuaalse omandiga ja kas ettevõte omab praegu või tulevikus lahendusi, mis on kaitstud või mida saab kaitsta intellektuaalse omandina. Oluline on teada, et intellektuaalse omandiga ei ole võimalik kaitsta ideed kui sellist ning kaitse tekib või see on võimalik saada idee väljendusena mingi kindla kirjapandud lahenduse kujul. Lähemalt peatükis 5.5.

Uues audiopeatükis 8.14. räägib metallitööstuse idufirma Fractory asutaja ja juht Martin Vares firma kiirest arengust. 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 8.14. räägib metallitööstuse idufirma Fractory asutaja ja juht Martin Vares firma kiirest arengust. Juttu tuleb ka investeeringute kaasamisest, Eesti tööstussektori olukorrast, välisturgudest ja paljust muust.

Teabevara uuendus

Sobivat majandustarkvara (ingl ERP) on raske leida, eriti väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtete puhul. Majandustarkvara ja muud juhtimistööriistad on aga äri edus otsustava tähtsusega. ERP-st sõltub, milliseid protsesse ja kuidas saab ettevõte juhtida. Vajaliku ERP funktsionaalsuse puudumisel kasutatakse sageli Exceli tabeleid, kuhu andmete manuaalne sisestamine on lisatöö. Lugege lähemalt peatükis 5.2.1.

 

Teabevara uuendus

Ensto Ensek AS-i ostuosakonna juht Kaido Pae rääkis Ostujuhtimise aastakonverentsil arendustest, mis võimaldavad laialdasemalt kasutada automaatseid ostutellimusi. Kuulake audiopeatükki 8.13.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Suur tänu kõigile teabevara kasutajatele, kes on tootmise edukaks juhtimiseks vajalikku infot pikki aastaid huviga jälginud. Kaasaegseid informatsiooni tarbimisharjumusi arvestades asume ka meie teabevara struktuuri muutma. Eelmise struktuuri loomise aluseks olid juhtivad käsiraamatud, mis käsitlesid tootmise ja tootmisettevõtete temaatikat. Praeguseks on tekkinud sootuks uued tehnilised võimalused ning paberversiooni piirangud meid enam ei seo.

Teabevara uuendatud struktuur hakkab järgima Euroopas ja USA-s kasutusel olevaid juhtimise kvaliteedi hindamise mudeleid, ehk lähtub struktuurist, mis käsitleb tootmisettevõtet tervikuna ja tasakaalustatult. Praktilistele töövahenditedele on samuti loogiline koht materjalis olemas.

Teabevara sisu on seega valatud lihtsamini kasutatavasse vormi, mille tulemusel vanad head ning jätkuvalt ajakohased peatükid saavad sisukorras uue koha. Värskendatud struktuur võimaldab võtta käsitlusse uusi teemasid, mida vanasse struktuuri oli keeruline loogiliselt paigutada, kuid mis praeguses situatsioonis on Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõime toetamiseks väga olulised.

Soovin edukat koostööd tootmise juhtimise parimate praktikate kasutamisel!

Jari Kukkonen

peatoimetaja

Lehed