Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Saates „Teabevara tund“ (ptk 2.10.) vestlevad Äripäeva tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen ning elektriseadmete ja -tarvikute tootja Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk. Muuhulgas tuuakse näiteid efektiivsuse parandamisest war-room meetodil, kadude vähendamisest, parendusprojektidest ja ennetavast hooldusest tootmisettevõttes. 

Teabevara uuendus

Kui ettevõte võtab pikaajalist laenu, püsib mitme aasta jooksul bilansis pidevalt vähenev võõrkapitali osa, lisaks kasutatakse ka lühiajalist laenamist. Tulemusena hoitakse võõrkapitali osatähtsus alati teatud tasemel, mis oleneb ettevõtte poliitikast, eesmärkidest, finantsseisundist, rahaallikate hinnast. Statistika andmetel oli võõrvahendite osatähtsus Eesti ettevõtetes aastatel 2010–2017 keskmiselt 55% tasemel. Tootmise finantseerimisest lugege lähemalt täiendatud peatükist 5.1.

 

 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 12.3.17. kirjutab Vesimentor OÜ tootmisjuht Kadi Merivälja tootmiskorralduse arendusest ja Lean-juhtimise põhimõtete rakendamisest Vesimentoris. Ettevõte seadis endale kindlad tootmiseesmärgid ning hakkas kadusid üksikasjalikult jälgima ja analüüsima. Samuti kontrolliti masinate tööd ja hooldust ning loodi töötajate motivatsioonisüsteem.

Audiopeatükis 2.9. räägib masinatööstusettevõtte Tarmetec omanik Toomas Lepp masinatööstuse olukorrast, ettevõtte investeeringutest ja plaanidest, samuti digitaliseerimisest ja paljust muust.  

 

Teabevara uuendus

Eestis toodeti 2017. aastal mööblit 487,8 miljoni euro väärtuses ehk 13% rohkem kui 2016. aastal. Vaadeldes pikaajalisemalt sektori tootmismahtude trende (perioodi 2008–2017) on märgata, et sektori tootmismahud on Eestis näidanud mahulist kasvu: kümne vaadeldud aasta jooksul suurenesid sektori tootmismahud Eestis ligikaudu 51,5%. Kõige rohkearvulisemalt tegutseb mööblitootjaid Türgis, Itaalias ja Poolas. Kõige vähem on mööblitootjaid Luksemburgis, Islandil ja Küprosel. Lähemalt uues peatükis 12.4.9.

 

Teabevara uuendus

Tootmise teabevara uues audiopeatükis 2.8. saab kuulda Operaili edasistest plaanidest – vedurite ehitamisest, kaubaveost, digitaliseerimisest, vagunite rendist ja paljust muust. Külas on Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Saadet juhib Harro Puusild.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ettevõtte majandustegevuse planeerimisel tuleb sageli lahendada optimeerimisülesandeid. Aegade jooksul on selleks kasutatud lineaarplaneerimist kui rakendusmatemaatika kõige efektiivsemaks osutunud valdkonda. Ressursside jaotusest ning Exceli töövahendist Solver kirjutab uues peatükis 3.4. Toomas Karm.

 

Teabevara uuendus

Saates „Tööstusuudised eetris” (ptk 2.7.) räägitakse Eesti elektriautost Nobe. Külas on auto looja Roman Muljar, kellega on juttu nii uuest tehasest, inimeste värbamisest kui ka Genfi autonäitusest, kus Nobe palju tähelepanu püüdis.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

  • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
  • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
  • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

2017. aastal eksportisid Euroopa Liidu liikmesriigid kalatooteid 11,3 miljardi euro ulatuses. Mahult suurimateks eksportijateks olid riikidest Holland, Taani, Poola ja Hispaania. Sarnaselt nii mõnegi teise sektoriga on ka kalatööstuse puhul märkimist väärivaks faktiks, et suuremate sektori toodete eksportijate/importijate hulka kuuluvad mitmed transiitriigid (nt Holland). Mahult väikseimateks sektori toodete eksportijateks on Küpros, Slovakkia ning Luksemburg.

Eestis töötas 2017. aastal kalatoodete tootmise sektoris kokku 1391 töölist, Euroopa kalatoodete tootmise sektoris oli 2017. aastal keskmine palgakulu töötaja kohta 22,9 tuhat eurot. Euroopa Liidu 28 liikmesriigi keskmine palgakulu kalatoodete tootmise sektoris oli 21,4 tuhat eurot.

Lähemalt uuendatud peatükis 12.4.6.

 

Lehed