Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Ettevõtte ühtlase töö ja ma­ter­j­a­li­varustuse tagamiseks tuleb ette näha turu või­ma­lik­ke muutuseid ning astuda samme nende muutuste võimaliku negatiivse mõju minimeerimiseks. Prognoosimine on tähtis vahend ka ettevõtte juh­ti­misotsuste langetamisel. Pikaajalistel pro­gnoosidel on­ mõju ettevõtte sidemetele ärikeskkonnaga ja koos­tööpartnerite valikule. Lähemalt peatükis 3.6.1.

Teabevara uuendus

Uued liitium-ioonakudega laotõstukid on küll enamlevinud pliiakudega tõstukitest märgatavalt energiatõhusamad, kuid samas eeldab nende laadimine kordades suuremat elektrivõimsust, mida ei ole paljudes kohtades võimalik tekitada. Vesinikutehnoloogial tõstukite kasutamist takistab aga vesiniku kallis transport.

Kuulake uut audiopeatükki 8.28.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Keelati ebaausad kaubandustavad põllumajandustoote ja toidu tarneahelas

  • Kauba ja teenuse hinna märkimine tulevikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Euroopa Liit on kehtestanud mitmeid regulatsioone, mis seavad EL-is turustatavatele toodetele nõudeid ja piiranguid. Selleks, et kontrollida ohtlike ainete kasutust tarbijaid ümbritsevates esemetes ja võimaldada toodete ohutut kasutamist, on EL RoHS-i direktiiviga kehtestatud piirangud ohtlike ainete sisaldusele elektri- ja elektroonikaseadmetes. Ennekõike peavad vastavuse nõuded endale selgeks tegema toote valmistajad ehk kaubamärgi omanikud, kes toote projekteerivad või selle projekteerimise ja tootmise organiseerivad.

Lähemalt selgitavad direktiivi sisu toote vastavuse konsultandid Andra Gross ja Terje Eichelmann uues peatükis 6.4.5.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 8.29. saab kuulata Utilitas Eesti juhatuse liikme Robert Kiti ettekannet juunis toimunud Pärnu Finantskonverentsil. Juttu tuleb ESG valdkonna ja keskkonna hoidmise olulisusest, globaalsest tarbimisühiskonnast ning globaliseerumisest ja tarneahelatest.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Kaugmüük muutus lihtsamaks

  • Ettevõtjatele terendavad kaupade müügil täiendavad kohustused

  • Kahju kannatanu nõudeõigus esindusõiguseta tehtud tehingu puhul

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Järgmises audiopeatükis saab kuulata Utilitas Eesti juhatuse liikme Robert Kiti ettekannet juunis toimunud Pärnu Finantskonverentsil. Juttu tuleb ESG valdkonna ja keskkonna hoidmise olulisusest, globaalsest tarbimisühiskonnast ning globaliseerumisest ja tarneahelatest.

Valdkonna uudis

Keskkonnaministeerium on koostanud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille peamine eesmärk on vähendada ühekordselt kasutatavate toidupakendite ja joogitopside kasutamist ning edendada korduskasutuspakendite kasutamist.

Toidupakendile võib tulla 50-sendine müügihind 

Ühe olulise muudatusena näeb eelnõu ette, et ühekordselt kasutatavale toidupakendile, millesse pakendatav toit on mõeldud kohe tarbimiseks ja mis ei vaja töötlemist, peab pakendiettevõtja alates 2022. aasta 3. juulist kehtestama müügikohas müügihinna, mis ei ole väiksem kui 50 senti. Jääb ebaselgeks, millistele toidupakenditele hakkab miinimumhind kehtima. Näiteks kas muudatus puudutab kõiki ühekordselt kasutatavaid toidupakendeid või üksnes ühekordselt kasutatavaid plastist toidupakendeid. Teiseks on 50-sendine pakendi müügihind paljude toitude osas ebaproportsionaalselt kõrge tasu.

Korduskasutuspakendid võivad muutuda kohustuslikuks 

Eelnõu kohaselt peab pakendiettevõtja alates 2024. aasta 1. jaanuarist pakkuma müügikohas lõppkasutajale või tarbijale võimalust osta toitu, mis on mõeldud kohe tarbimiseks ja mis ei vaja töötlemist, müüja pakutavas korduskasutuspakendis. Alates 2026. aasta 1. jaanuarist peab pakendiettevõtja eelnevalt kirjeldatud toitu müüma korduskasutuspakendis. 

Eelnõu sõnastusest ei selgu täpselt, milliseid toite peaks edaspidi pakkuma üksnes korduskasutuspakendites. Laiema tõlgenduse kohaselt kohaldub see nõue väga paljudele toitudele: näiteks leivale, saiale, kondiitritoodetele, maiustustele, paljudele piimatoodetele (nt juustud, jogurtid, kohukesed, kohupiim), paljudele liha- ja kalatoodetele (nt konservid, viinerid, singid, vorstid), osadele puu- ja köögiviljadele ning erinevatele muudele valmistoitudele (nt salatid, magustoidud). See nimekiri peaks olema aga võimalikult selge nii ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.  

Muudatusega võivad kaasnevad ettevõtetele olulised mõjud. Näiteks võivad suureneda toiduainetööstuse kulud, kui paljude toitude pakendamisliine tuleb ümber kohandada. Kasvada võivad ka veokulud, kui suureneb pakendite kaal või ruumala. Kulude kasv toimub ilmselt ka jaekaubanduses, kus tuleb toiduriiuleid ümber kohandada. Lisaks kaasnevad kulud korduskasutuspakendite süsteemi väljatöötamise ja juurutamisega.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, koda.ee

Teabevara uuendus

Uue peatüki 5.3.6.2. teema on efektiivsuse suurendamine laos. Lao planeerimisel peab meeles pidama, et valitud lao­teh­noloogia rakendamine eeldab hoius­ta­miskohtade välja­arendatud süsteemi. Tarne- ja läbimisaegade lühenedes väheneb ladudes hoius­tatava kauba osatähtsus ja suureneb käsitletava kau­ba osa. Laod on muutumas üha enam terminali­sar­nas­teks ja muutuvate ülesannetega seoses konsolidee­ritakse ladudes endisest roh­kem­ saadetisi.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 8.28. räägitakse digitaliseerimisel kiiremaid ja otsustavamaid samme teha aitavast formaadist ehk digitaliseerimise meistriklassist. Selles digitaliseeritakse kolme kuu jooksul ettevõtte kriitilisim protsess, saadakse juhendust mentorilt ning läbitakse töötube.

Juunis lõppenud esimese lennu ja 10 000 eurot võitis tellimustootmisettevõte Interconnect Product Assembly, mille arendus-personalijuht Regina Erm ja kvaliteedijuht Tanel Kivimäe saates oma kogemust jagavadki.

Lehed