Epp Lumiste
Peatoimetaja, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat

Hariduskäik

  • 2009-2010 George Washingtoni Ülikooli õigusteaduskond, LL.M. kraad rahvusvahelises õiguses
  • 2009 Georgetown Ülikooli kursus – Foundations of US Law
  • 2005-2007 Rahvusvaheline ülikool Concordia Audentes, magistrikraad
  • 2001-2005 Audentes Ülikool, õigusteaduskond

Ametialane karjäär

  • 2017- k. a. Advokaadibüroo Alterna, vandeadvokaat
  • 2012-2017 Advokaadibüroo LEADELL Pilv, 2013. a advokaat, alates 2015 vandeadvokaat
  • 2012 Grant Thornton Rimess OÜ, õigusnõustaja
  • 2010-2011 Tallinna Ettevõtlusamet, reklaami- ja müügimaksu osakonna jurist
  • 2005-2009 Eesti Vabariigi Kaitseministeerium, õigusosakonna rahvusvahelise õiguse büroo nõunik

Tegevusvaldkonnad  hõlmavad muuhulgas nii rahvusvahelist kui ka riigisisest tööõigus, esindanud nii tööandjaid kui ka töötajaid töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Avaldanud tööõigusalaseid publikatsioone.

Pirkko-Liis Harkmaa
Advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN) vandeadvokaat, töösuhete teabevara peatoimetaja 39.-43. lisani

Hariduskäik
1998 Georgia Ülikooli õigusteaduskond (USA), õigusteadus, LLM
1997 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õigusteadus, BA

Ametialane karjäär
alates 1998 advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN)
2003–2004 Euroopa Liidu komisjon

Tegevusvaldkonnad on rahvusvaheline ja riigisisene tööõigus, esindanud Eesti juhtivettevõtteid töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Avaldanud tööõigusalaseid publikatsioone. Valitud 2008. aasta mais Euroopa Tööõiguse Advokaatide Assotsiatsiooni juhatuse liikmeks.

Triinu Hiob
Advokaadibüroo Njord vandeadvokaat, „Töösuhete teabevara” peatoimetaja 18.–38. lisani

Hariduskäik
2001 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õigusteadus, BA
2010 Tartu Ülikooli õigusteaduste magistrikraad

Ametialane karjäär
alates 2015 advokaadibüroo Njord
2003–2015 advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN)
2001–2002 Salva Kindlustuse AS
2000–2001 Tartu linna eluruumide haldamise asutus

Tegevusvaldkonnad on rahvusvaheline ja riigisisene tööõigus, esindanud äriühinguid ja eraisikuid Tööinspektsioonis ning töövaidluste lahendamisel töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Avaldanud tööõigusalaseid artikleid ning olnud nõustajaks mitmete rahvusvaheliste uurimistööde koostamisel.

Liina Naaber-Kivisoo
„Töösuhete teabevara” peatoimetaja 11.–17. lisani

Hariduskäik
2003 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õigusteadus, BA

Ametialane karjäär
2004–2015 advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN) vandeadvokaat
2003–2004 advokaadibüroo Concordia

Tegevusvaldkonnad: rahvusvaheline ja siseriiklik tööõigus, esindanud Eesti suurettevõtteid kollektiivlepinguid puudutavates vaidlustes töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Olnud nõustajaks mitmete rahvusvaheliste tööõigusalaste uurimustööde koostamisel, korraldanud koolitusi ja seminare.