Töösuhted | Äripäeva teabevara
Katrin Paulus
Koostööpartner, advokaadibüroo EMERALDLEGAL advokaat

Katrin Paulus on töötanud advokaadina alates 2010. aastast. Tema valdkonnad on avalik teenistus ja tööõigus ning ka perekonna- ja pärimisvaidlused.

Katrinil on oma karjääri jooksul olnud kokkupuuteid väga erinevate vaidlustega, olles nii tööandja kui töövõtja poolel, nii ametiasutuse kui ametniku poolel. Pikk kogemus võimaldab tal märgata detaile ja leida lahendusi ka kõige keerulisemates olukordades.

Lisaks vaidluste lahendamisele aitab Katrin ettevõtetel vähendada riski sattuda töövaidlustesse. Samuti aitab ta kliente keerulistes olukordades, mis puudutavad elatist, laste hooldusõigust ja suhtluskorra vaidluseid.

Enne EMERALDLEGALi meeskonnaga liitumist töötas Katrin advokaadibüroos Mercatoria ning Lentsius & CASUSe büroos. Lisaks on ta töötanud notaribüroos notari asendajana, läbinud vastava väljaõppe ja omab notarikandidaadi staatust.

Kaspar Kaljurand
Koostööpartner, advokaadibüroo EMERALDLEGAL jurist

Kaspar on ambitsioonikas, detailne ning töötab eesmärkide suunas suure kirega. Ta on advokaatidele abiks kriminaalmenetlustes ning haldusõiguslike probleemide lahendamisel. Lisaks tegeleb küsimustega, mis puudutavad äriühingu- ja tööõigust. Enne EMERALDLEGALit töötas Kaspar juristina õigusbüroos Law Office Mets & Co, kus tegeles inimõigusi käsitlevate probleemidega

Liina Karlson
Koostööpartner kuni 2020. aasta juulini, Themis Õigusbüroo jurist-maksukonsultant, partner
Epp Lumiste
Koostööpartner kuni 2018. aasta lõpuni, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat

 

Pirkko-Liis Harkmaa
Koostööpartner kuni 2017. aastani, advokaadibüroo COBALT (endine LAWIN) vandeadvokaat
Triinu Hiob
Varasem koostööpartner, advokaadibüroo Njord vandeadvokaat
Liina Naaber-Kivisoo
Varasem koostööpartner, Viru maakohtu kohtunik