Tööõigus | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

On esinenud juhtumeid, kus renditööjõuga tegelevad ettevõtjad püüavad takistada renditöötajate tööle asumist kasutajaettevõttes, kehtestades nende töölepingutes ja lepingutes kasutajaettevõttega tingimusi, mis seda piiravad. TLS-i § 61 kohaselt on tühised kõik sellised tingimused, mis takistavad renditööjõu vahendaja töötajal, kes on täitnud tööülesandeid renditööna kasutajaettevõttes, sõlmimast töölepingut kasutajaettevõtjaga pärast kasutajaettevõttes ajutise töötamise lõppemist. Lugege lähemalt peatükist 1.2.

Audiopeatükis 14.9. räägitakse sellest, mida peaks teadma ettevõtte sõiduauto maksustamise kohta. Juttu tuleb sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestamisest, sõidukompensatsioonist ja sõidupäeviku pidamisest.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

„Teabevara tunni” saates (ptk 14.9.) räägitakse sellest, mida peaks teadma ettevõtte sõiduauto maksustamise kohta. Juttu tuleb sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestamisest, sõidukompensatsioonist ja sõidupäeviku pidamisest. Samuti selgitatakse, kuidas ja millal rakendub käibemaks, kui osta sõiduauto teisest Euroopa Liidu riigist. Saates on külas Ernst & Youngi juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling.

Teabevara uuendus

Politsei- ja Piirivalveameti statistika kohaselt on lühiajalise töötamise registreerimise taotluste arv pidevalt suurenemas. See on tingitud nii tööandjate soovist rakendada Eestis rohkem välistööjõudu, kui ka elamisloa taotlemise piirarvu kiirest täitumisest. Valitsuse kehtestatud piirarv 1315 inimest täitus juba jaanuari alguses ning prognoositav taotluste arv aasta lõpuks on ligi 30 000. Alates selle aasta juulist saavad tööandjad registreerida välismaalase lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses, mis kiirendab seda protsessi veelgi. Välismaalase ajutise viibimise ja lühiajalise töötamise kohta Eestis lugege lähemalt täiendatud peatükist 10.2.1.

 

Teabevara uuendus

Täiendatud peatükis 3. – Töö- ja puhkeaeg – on muu hulgas käsitletud tööpäevasiseste vaheaegade hulka kuuluvat ning tööandja poolt tasustamisele kuuluvat puhkepausi kuvariga töötamisel, et meenutada tööandjatele kohustust anda pidevalt kuvariga töötavatele töötajatele perioodilisi puhkepause vähemalt 10% kuvariga töötamise ajast. Tööandja peaks ka jälgima, et töötaja neid pause tõepoolest võtab ning saab silmade ülepinge ja sundasendis töötamisega tekkivate vaevuste ennetamiseks vaheldada kuvariga töötamist teistlaadsete tööülesannete täitmisega.

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 14.8. räägib juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits Grant Thorntonist töölepingu lõpetamisest. Kuidas seda korrektselt teha, mida silmas pidada, millal ja kellel tuleb maksta kompensatsiooni. Küsimusi esitavad personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann Talentorist ja Äripäeva teabevara projektijuht Piret Frey.

Teabevara uuendus

Kuni ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse (EKTÄKS) jõustumiseni 17.12.2018 olid äri- ja tootmissaladus määratlemata õigusmõisted. Uus seadus defineerib muu hulgas seni Eesti õiguskorrast puudunud ärisaladuse mõiste ning kehtestab mitmeid uuendusi ärisaladuse kaitse tõhustamiseks (ptk 2.1.).

Lisaks tsiviilõiguslikele õiguskaitsevahenditele võivad ärisaladuse ebaseaduslikule kasutamisele või avaldamisele järgneda ka kriminaalõiguslikud sanktsioonid. Nimelt sätestab karistusseadustiku § 377, et ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise eest, kui see on toime pandud ärilisel või kahju tekitamise eesmärgil, karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

 

Teabevara uuendus

Uue audiopeatüki 14.7. teema on alaealise töötamine. Suvi on käes ja paljud koolinoored tahaksid vaheajal töötada. Osa neist töötaks hea meelega ka aasta läbi. Kas ka tööandjale on alaealiste töölevõtt kasulik ja kui, siis mil moel, sellest räägivad töösuhete teabevara koostööpartnerid Liina Karlson ja Birgit Riivits Themis Õigusbüroost. 

Lehed