Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Uue audiosisuna saab järgmisena kuulata saadet „Töö ja palkˮ, kus uuritakse lähemalt, millised on praeguse aja kõige olulisemad palgatrendid.

Teabevara uuendus

Riigikohus tegi 16. juunil 2021 kohtulahendi, mis andis olulisi juhiseid tööõnnetusega põhjustatud kahjunõuete lahendamiseks. Juhised puudutasid nii seda, kuidas arvutada sissetuleku vähenemisega seotud hüvitisnõudeid, sh nende indekseerimist, kui ka vastutuse aluseid olukorras, kus tööõnnetus oli juhtunud ehitusplatsil, kus töötavad mitme tööandja töötajad. Riigikohus käsitles ka seda, kas tööandja vabaneb mittevaralise kahju hüvitise maksmise kohustusest, kui töötajale on sama õnnetuse eest mittevaralise kahju hüvitis välja mõistetud ka kriminaalasja raames.  

Lähemalt peatükis 11.6.3.

 

Teabevara uuendus

Tööõiguse tunnustatud spetsialist Gaabriel Tavits võtab kokku kõige teravamad tööõiguse ja töösuhete valupunktid. Seminaril selgitab ta põhjalikult muu hulgas seda, mida saavad tööandjad töösuhete jätkamiseks kriisiolukorras ette võtta ja toob rohkelt näiteid viimase aja kohtupraktikast.

Vaadake videopeatükki 14.19.

Teabevara uuendus

Uue täiendusena saab peagi jälgida seminari, kus tööõiguse spetsialist Gaabriel Tavits võtab kokku kõige teravamad tööõiguse ja töösuhete valupunktid. Seminaril selgitab ta põhjalikult muu hulgas seda, mida saavad tööandjad töösuhete jätkamiseks kriisiolukorras ette võtta ja toob näiteid viimase aja kohtupraktikast.

Teabevara uuendus

Töölepinguseaduse § 29 kommentaaridele (ptk 2.2.) on lisatud töötajatele antavate osalusoptsioonide teema – mis on optsioonid, kuidas nendes kokku lepitakse ning kuidas töötaja need kätte saab. Optsioonide puhul lepitakse tavaliselt kokku, et optsiooni realiseerimisel väljastab tööandja töötajale täiendava osa ning osakapitali suurendatakse vastava osa nimiväärtuse võrra. See on äriõiguslikult kõige lihtsam moodus töötajatega kokku lepitud optsioone väljastada.

Kuna optsioonide puhul on oluline ka nende maksustamine, siis saab kommentaarides lähemat infot ka selle kohta. Optsiooni täitmine enne kolme aasta möödumist toob kaasa erisoodustuse maksustamise. Erisoodustusena tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatakse:

  • alusvaraks oleva osaluse turuhind või
  • turuhinna ja soodushinna vahe või
  • rahaline hüvitis.

Erisoodustusena maksustatakse ka rahaline hüvitis optsiooni lõpetamisel või tühistamisel.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohus leidis, et tuuleenergia arendamine on avalik huvi
  • Finantsinspektsioon saab õiguse avaldada hoiatusteateid
  • Muutuvad välismaa äriühingu filiaali registreerimise reeglid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Tööõiguse teabevara peatoimetaja, advokaadibüroo LEXTAL partner ja vandeadvokaat Kristi Sild annab saates „Teabevara tund“ vastuseid küsimustele, mida on esitatud teabevara nõuandekeskuses töölepingu, töötasu ja puhkuse kohta. Näiteks sooviti teada, kuidas käituda olukorras, kui üks töötajatest tekitab kogu kollektiivis ülemääraseid pingeid – millistele töölepinguseaduse punktidele tuleks rõhuda, et juhtkonnal oleks hiljem ka õiguslik alus kaebusele reageerida?

Kuulake uut audiopeatükki 14.21.

 

Teabevara uuendus

Uue audiosisuna saab juunis kuulata saadet Teabevara tund. Saates antakse vastused küsimustele, mida on teabevara nõuandekeskuses esitatud töölepingu, töötasu ja puhkuse kohta.

Lähemalt saavad muu hulgas kommenteeritud järgmised teemad: konfliktne töötaja; puhkuste ajakava erakorraline muutmine; vastavus kutsenõuetele; töötamine lapsehoolduspuhkuse ajal; töömahu püsiv muutus. Konfliktse töötaja puhul on oluline koguda juhtumite kohta tõendeid, fikseerides konkreetsed faktid ja tekkinud situatsioonid, näiteks puudulik meeskonnatöö, täitmata jäänud tööülesanded vms.

Teabevara uuendus

Maikuise täiendusena on uuendatud peatükki 2.2., mis puudutab töötasu maksmist. Kuna krüptovääringute omamine ja kasutamine muutub üha levinumaks, siis on ka mõned tööandjad tundnud huvi, kas töötajatele on virtuaalvääringutes maksmine lubatud. Töölepingu seadus nõuab töötasu maksmist rahas, kuid täiendavate hüvede andmine virtuaalvääringutes ei ole keelatud. Teabevara uuenduses tutvustamegi mõningaid aspekte, sealhulgas maksustamine, mida seejuures kindlasti arvestama peaks.

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 14.25. räägib töösuhete suurimatest vaidluskohtadest Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits. Töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool teeb aga ülevaate, millised sektorid ja maakonnad on koroona tõttu kõige rohkem ja kõige vähem kannatanud. Töötukassa tasemeõppetoetusi tutvustab töötukassa karjäärikeskuse programmijuht Liina Lilleniit.

Lehed