Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Värske uuendus puudutab tööandja kohustusi käsitlevat peatükki 2.2. ja TLS § 41, mis reguleerib töötaja isikuandmete töötlemist. Muudatused seonduvad peamiselt asjaoluga, et vahepeal on vastu võetud uus isikuandmete kaitse seadus. Sisuliselt see siiski palju ei muuda, peamised õigused ja kohustused seoses isikuandmetega on kehtestatud GDPR-iga.

Audiopeatükis 14.13. räägitakse paindlikest töösuhetest ja sellest, kuidas reguleerida praeguse töölepingu seaduse järgi platvormipõhist tööd, töö jagamist ja kaugtööd. 

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 14.13. räägitakse paindlikest töösuhetest ja sellest, kuidas reguleerida praeguse töölepingu seaduse järgi platvormipõhist tööd, töö jagamist ja kaugtööd. Stuudios on advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Karin Madisson ning juristi abi Nils-Gregory Aer.

 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kas seadusest soodsama puhkusepäevade arvu võimaldamise korral võib tööandja puhkuse kasutamise reeglid ise luua? Ja kas on seaduslik niisugust puhkust võimaldada ainult aktiivses töösuhtes olevatele töötajatele?

Töölepingu seaduses taolise lisapuhkuse kohta eraldi regulatsioon puudub. Lähtudes põhimõttest, et tööõiguses on lubatud kokkulepped, mis on töötaja jaoks seadusest soodsamad, peaks olema lubatud kokku leppida ka täiendavate tasuliste puhkepäevade kasutamise reeglites. Kui on kokku lepitud, et lisapuhkust antakse ainult kindlatel perioodidel, siis ei pea andma puhkuse lisapäevi nendele isikutele, kes on tööle asunud pärast ettenähtud lisapuhkuse perioodi möödumist. Samas on väga oluline reeglite sõnastus, et ei kaasneks vastuolu võrdse kohtlemise nõuetega. 

Teabevara uuendus

Teabevara novembrikuu uuendusena on värskendatud TLS § 6 kommentaare (ptk 1.2.). Töölepingu seaduses on küll viide kaugtöö võimalusele, kuid täpsem regulatsioon kaugtöö kohta on õigusaktide tasemel väga puudulik. Üks oluline küsimus, milles seni ühtset seisukohta ega juhist ei olnud, oli tööohutuse korraldamine kaugtöö korral. On küll üldpõhimõte, et tööandja vastutab kaugtöö korral töötaja töötervishoiu ja -ohutuse eest, kuid selge ei ole, kuidas see praktikas välja peaks nägema. Sellega seoses on Sotsiaalministeerium juulis 2019 välja andnud soovitusliku juhendi „Kaugtöötaja töötervishoid ja -ohutus“, kus selgitatakse, kuidas on võimalik tagada ohutus kaugtöö korral.

Uues audiopeatükis 14.12. räägivad Manpoweri tegevjuht Heigo Kaldra ja äriarendusjuht Kirke Altrov tööjõuturu ja tööturu olulisematest trendidest nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Teabevara uuendus

Saates „Töö ja palk” on külas Manpoweri tegevjuht Heigo Kaldra ja äriarendusjuht Kirke Altrov. Teeme juttu tööjõuturu ja tööturu olulisematest trendidest nii Eestis kui ka mujal maailmas ning arutame, miks ja kuidas oleme praegusesse kriisi jõudnud. Kuulake uut audiopeatükki 14.12.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Oktoobri alguses tegi Riigikohus otsuse, kus selgitas, kas töötaja saab nõuda kohtult tööõnnetuse toimumise tuvastamist olukorras, kus tööandja uurimistulemused jõudsid teistsugusele järeldusele. Riigikohus leidis, et kohtu pädevusse ei kuulu eraldi nõudena selle tuvastamine, kas töötajaga juhtunud õnnetusjuhtum oli tööõnnetus. Olukorras, kus tööandja ja töötaja vaidlevad selle üle, kas tööõnnetus toimus või mitte, peab juhtumi asjaolusid uurima Tööinspektsioon. Pikemalt saab otsuse kohta lugeda teabevara peatükist 11.5.

Puhkuse liikidest ja eripäradest, puhkusetasudest, täiendavatest puhkustest ja 2020. aastal kehtima hakkavatest muudatustest isapuhkuse võtmisel räägivad uues audiopeatükis 14.11. õigusnõustajad Kristel Tiits ja Kaili Kallastu Grant Thornton Balticust.

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Lehed