Riigihange | Äripäeva teabevara
Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Riigihanke üks põhimõtteid on see, et kui on alustatud riigihanget, siis sama hankeobjekti osas ei saa samal ajal läbi viia teist riigihanget. Erandiks on ideekonkurss. Rail Balticu terminali ideekonkursi puhul selgus, et läbiviidud arhitektuurivõistlus oli toimunud hankemenetluse reegleid rikkudes, seega kuulutati välja uus ideekonkurss. Selgitamaks, kas niisugune käitumine on Riigihangete seadusega kooskõlas, pöörduti teise arhitektuurivõistluse osas vaidlustuskomisjoni poole. Lähemalt täiendatud peatükis 5.6.

 

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.8. tehakse juttu ehitusharidusest ja ehitusinseneride järelkasvust. Stuudios on Tallinna Tehnikaülikooli ehitus- ja arhitektuuriinstituudi juhataja professor Jarek Kurnitski ning Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor Martti Kiisa.

Teabevara uuendus

Tänaseks on juba tavapraktikaks muutunud, et olukorras, kus selgub, et hankija on alusdokumentide tingimustes või menetluses millegagi eksinud, kuulutatakse hange kehtetuks. Sellist kehtetuks tunnistamist ei saa vaidlustada, kuid seni ei aktsepteeritud paralleelselt uue hankemenetluse alustamist. Mais 2019 leidis VAKO, et erandlikult on võimalik teha juba teostatud ideekonkursi asemel uus ideekonkurss, kuna seaduse tasandil ei ole tegemist samase objektiga. Pakkumuste ja pakkujatega seonduvad teemad on tervikuna uuendatud peatükkides 8. ja 9. koos alapeatükkidega.

Uues audiopeatükis (ptk 13.7.) kommenteeritakse seekord riigihangete praktikat muutvaid kohtuotsuseid.

Teabevara uuendus

Viimase poole aasta riigihangete vaidlustuskomisjoni otsustes ja kohtulahendites leidub mitmeid uusi käsitlusi, mis puudutavad nii hankijaid kui ka pakkujaid. Riigihangete praktikat muutvaid otsuseid kommenteerib saates Teabevara tund (ptk 13.7.) riigihanke teabevara peatoimetaja Tuulikki Laesson.

Teabevara uuendus

Kui tavapäraselt avalikustatakse menetluse tingimused menetluse alguses, siis ideekonkursi puhul toimub ideekonkursile järgneva menetluse tingimuste avaldamine juba ideekonkursi andmete avalikustamisel. Seda põhjusel, et ideekonkursi alusel hankelepingute sõlmimise viis on oluline teave ideekonkursist osavõtjatele. Lähemalt uues peatükis 5.6.2.

Audiopeatükis 13.6. tuleb juttu uuendustest riiklikus ehitisregistris. 

Teabevara uuendus

Riiklikus ehitisregistris tehakse põhimõttelisi uuendusi, mis muudavad registri kasutamise mugavamaks ning seal tehtavad menetlustoimingud lihtsamaks. Mis muutub, mil viisil uuendusi läbi viiakse ning kuidas hakkab uus register toimima, tutvustab saates „Eetis on ehitusuudised” (ptk 13.6.) Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistritalituse projektijuht Taavi Jakobson.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tavapäraselt ei ole hankijal kohustust esitada alusdokumentides põhjendusi, miks ta on otsustanud mingit asja/teenust/ehitustööd tellida selliste tingimustega sellisel viisil, vaid hanikja võib oma põhjendused esitada vaidlustusmenetluses. Suureks erandiks on olukord, kus hankija on soovinud ühe hanke raames tellida erinevaid asju või teenuseid või ehitustöid, mida tavapäraselt ei pea üheskoos pakkuma, ning hankija ei ole hanget osadeks jaotanud. Mida niisugune olukord täpsemalt tähendab, selgitas vaidlustuskomisjon oma äsjases, 24. mail tehtud otsuses. 

Lähemalt saate lugeda teabevara uuest peatükist 6.5. 

 

Teabevara uuendus

Riigihanke teabevara uues audiopeatükis (13.5.) saab kuulata saadet „Teabevara tund”, mille teema on välisvärbamine ja riigihange ehitussektoris.

Stuudios on Advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid Siret Saks ja Gea Vendel, kes räägivad välisvärbamisest ja sellega seotud probleemidest ehitussektori näitel. 

Lehed