Riigihange | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Teabevara uuendus

Ainuüksi eriolukorra kehtestamise asjaolu ei vabanda lepinguliste kohustuste rikkumist. Nimelt on vajalik, et vääramatu jõud otseselt takistaks lepingu täitmist. Seega näiteks ehitustööde tähtaja edasilükkumisel ei ole pandeemia vääramatuks jõuks, kui avalik võim ei ole keelanud ehitusplatsil töötamist. Töötajate vähesus haigestumiste või karantiini tõttu ei ole põhjuseks, mistõttu peaks tähtaeg edasi lükkuma, vaid töövõtja ehk pakkuja peab ära näitama, kuidas vääramatuks jõuks olev asjaolu on teinud võimatuks lepingus määratud eesmärki tähtaegselt saavutada.

Lähemalt uues peatükis 14.5.

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

Seoses eriolukorra kehtestamisega on ettevõtetel ja asutustel tekkinud arvukalt teemasid ja küsimusi, millele vajatakse kiireid vastuseid. Riigihanke teabevaras on loodud uus veebipeatükk 14, mis koondab eriolukorraga seonduvat infot.

 • ptk 14.1. – Tööõiguse küsimused eriolukorras 
 • ptk 14.2. – Rahvusvaheline koostöö ohtude vältimiseks
 • ptk 14.3. – Õigusalased soovitused ehitusettevõttele seoses COVID-19 levikuga
 • ptk 14.4. – Erisoodustustest ja maksuvõla intressidest eriolukorras
Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Teabevara uuendus

BIM ehk ehituse infomudelid on saanud nii ehitusplatsil kui tootmises paljudes Eesti ettevõttes igapäevatöö osaks. Siiski räägitakse, et Eesti ehitussektor vajab senisest jõulisemat digipööret. Uues audiopeatükis 13.15. saab kuulata Ehituse Tehnoloogiakonverentsil 2020 salvestatud arutlusringi, kus osalevad Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juhatuse liige Kaitis Väär, Nordeconi hoonete projekteerimise osakonna juht Madis Kerner, Hades Geodeesia juhatuse liige Tiit Hion ja OÜ TuliTec projektijuht ning asutajaliige, koolitaja Taavi Liiv. 

Valdkonna uudis

Riigihanke küsimustele vastab Teabevara Nõuandekeskuses jurist ja riigihanke teabevara peatoimetaja Tuulikki Laesson

Ehitustööde RHAD-s on tehniline ja kutsealane suutlikkus nõue: pakkujal peab olema hankelepingu täitmiseks vähemalt üks ehitustööde eest vastutav kutsetunnistusega töötaja ehk objektijuht, kellel on diplomeeritud ehitusinseneri kutsetunnistus, tase 7, või ehitusjuhi tunnistus, tase 6 (spetsialiseerumine: ehitamine või samaväärne). Kas nimetatud kutsed lubavad töötada objektijuhina olemasoleva hoone rekonstueerimistöödel?

Hankijal on õigus fikseerida edale sobivaid tingimusi, mis peavad olema vastavuses hankeobjektiga. Kutsetunnistuse 7. tase eeldab kas kõrgharidust või pikaajalist töökogemust, 6. tase kõrgharidust ei eelda. Kuna kutsetunnistused antakse väga detailselt, siis tuleks igal konkreetsel juhul kontrollida, kas töötaja saab konkreetset hoonet ehitada või mitte – st määratletud võib olla nt kõrghoonete piirang vms.
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
 • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
 • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed