Riigihange | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Hankemenetlusest kõrvaldamist põhjusel, et pakkuja on ebausaldusväärne eelnevalt sõlmitud hankelepingute korduva rikkumise tõttu, on käsitlenud Tallinna Ringkonnakohus oma 26.02.2021 otsuses asjas nr 3-20-2336. Nimetatud asjas soovis hankija leida töövõtja talvisteks hooldustöödeks. Pakkumuse esitas ka isik, kellega oli hankijal sõlmitud juba eelnevalt leping suviste hooldustööde peale ning kellele oli hankija esitanud lepingu rikkumisega seoses leppetrahvide nõudeid, kuna töid ei tehtud tähtaegselt. Hankija kõrvaldas pakkuja hankemenetlusest põhjusel, et pakkuja ei ole usaldusväärne. Lähemalt peatükis 8.3.

Tallinna Ringkonnakohus käsitles 18.03.2021 asjas nr 3-20-2380 teenuste kirjeldusega seonduvaid asjaolusid pakkumuste hindamisel. Teemat käsitlevast uuest kohtupraktikast saab lugeda peatükis 9.5.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.26. räägivad advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Risto Käbi ning advokaat Martin Järve väärteoasjadest ja nende menetlustest, ehk millega ettevõtjad sel puhul peaksid arvestama.

Foto: Pixabay

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
  • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
  • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Järgmises audiopeatükis räägitakse väärteoasjadest ja nende menetlustest, ehk täpsemalt, mida ettevõtjad selle juures peaksid arvestama: mille poolest erineb väärtegu kuriteost, milline on karistuste vaidlustamise perspektiiv, millised võivad olla kaudsed kahjud ja millised on olnud olulisemad väärteomenetlused, mis on jõudnud riigikohtusse.

Valdkonna uudis

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas käskkirja, millega algavad ettevalmistused toomaks elektriturule 4,52 GWh ulatuses madalaima hinnaga roheelektrit. Elering viib läbi taastuvenergia vähempakkumise hiljemalt 2021. aasta 3. oktoobriks.

Vähempakkumise korraldaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning läbiviija Elering, kes reastab pakkumised vastavalt hinnale. Algava taastuvenergia vähempakkumisega soovib riik tõsta Eestis roheelektri osakaalu ning tagada avatud konkursiga võimalikult madal taastuvenergia tasu. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15. juuli.

Eelmisel aastal toimunud vähempakkumise võitjaks osutus kuus ettevõtet seitsme tootmisüksusega. Eestis toodeti 2020. aastal ligikaudu 2230 gigavatt-tundi roheelektrit, mis on ligikaudu veerand riigi tarbimisest.

Allikas: tööstusuudised.ee

Foto: Liis Treimann

Teabevara uuendus

Reeglina vastutab töövõtja kui professionaal, kellele kohaldub kõrgem hoolsusstandard, enda poolt tehtava töö vastavuse eest lepingutingimustele. On ainult mõned juhud, millal töövõtja vabaneb vastutusest ja need tulenevad võlaõigusseaduse § 641 lõikest 3. Lähemalt uues peatükis 10.7.6.

Uues videopeatükis 13.25. räägitakse tuleohutuse seaduse muudatustest.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riiigikogu võttis vastu autoriõiguse seaduse muutmise seaduse

  • Võeti vastu käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Transpordiamet ja Tartu linn kuulutasid välja riigihanke Tartu läänepoolse ümbersõidu teise ehitusala ehk Eesti kõige ohtlikumaks kuulutatud ristmiku ümberehitamiseks. Mahukas ümberehitus läheb maksma ligikaudu 40 miljonit eurot. Ehitustööd toimuvad Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel lõigus Raja tänavalt kuni Variku raudteeviaduktini ja Jõhvi–Tartu–Valga maanteel lõigus Riia tänav 140 ristmikust kuni Kantri hotellini. Jõhvi−Tartu−Valga maanteelõik ehitatakse ümber 2+2 sõidurajaga (lõiguti 3+3) maanteeks. Nn turboristmikule projekteeritakse Riia maantee kummaski suunas kaks läbivat sõidurada. Mahuka ehitusobjekti projekteerija on Teedeprojekt OÜ. Ehituse riigihanke eeldatav maksumus on 30,8 miljonit eurot koos käibemaksuga, millest Transpordiamet katab 27,3 miljonit eurot ja Tartu linn ligi 2,8 miljonit eurot.

Allikas: Ajakiri Ehitaja (02.2021) 

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekti visualiseeringTartu läänepoolse ümbersõidu teise ehitusala visualiseering. Foto: Maanteeamet

Teabevara uuendus

Märtsikuise täienduse teemaks on töö lepingutingimustele mittevastavuse vabandatavus.

Teabevara uuendus

Kui hankija ja pakkuja jõuavad pärast hankelepingu sõlmimist vaidlusega kohtusse, siis peab kohus omal algatusel kontrollima, kas lepingutingimused, millele pooled ja kohus tuginevad, ei ole ebamõistlikult kahjustavad ja seega tühised. Riigikohus on leidnud (asjades nr 3-2-1-156-13 ja 3-2-1-26-15), et ebamõistlikku kahjustamist eeldatakse, kui tüüptingimusega kaldutakse kõrvale seaduse olulisest põhimõttest. Lähemalt täiendatud peatükis 10.1. 

 

Lehed