Riigihange | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Järgmise uue audiosisuna saab kuulata saadet „Teabevara tund”, mille teema on riigihanke tingimused ja vaidlustamine.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Keelati ebaausad kaubandustavad põllumajandustoote ja toidu tarneahelas

  • Kauba ja teenuse hinna märkimine tulevikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Saatesari „Äripäeva TOP” keskendub sel korral taristuehitusele. Stuudios on TREV-2 Grupp aktsiaseltsi juhatuse esimees Sven Pertens, aktsiaseltsi EG Ehitus juht Ahto Aruväli ja KPMG Baltics partner Indrek Alliksaar.

Kuulake uut audiopeatükki 13.22.

Teabevara uuendus

Tallinna Ringkonnakohus on 9.07.2021 otsuses asjas nr 3-21-722 leidnud, et hankijal on kohustus küsida pakkumuste kohta selgitusi. Kohus leidis, et RHS § 46 lg 4 lubab hankijal nõuda pakkujalt täiendavate selgituste esitamist kõrvaldamise aluste puudumise, kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud andmete ja pakkumuses esitatud andmete kohta. Nii Eesti kohtute kui ka Euroopa Kohtu praktikast järeldub, et hankijal on kohustus kinni pidada enda määratud tingimustest ja ta peab kõrvaldama pakkuja, kes ei ole esitanud dokumenti või teavet, mille esitamist riigihanke alusdokumendid nõudsid ning mille esitamata jätmisel tuli pakkuja menetlusest kõrvaldada.

Lähemalt peatükis 9.4.

Teabevara uuendus

Oktoobrikuise sisutäiendusena käsitletakse hankija kohustust küsida selgitusi. RHS § 46 lg 4 lubab hankijal nõuda pakkujalt täiendavate selgituste esitamist kõrvaldamise aluste puudumise, kvalifikatsiooni esitamiseks esitatud andmete ja pakkumuses esitatud andmete kohta. Nii Eesti kohtute kui ka Euroopa Kohtu praktikast järeldub, et hankijal on kohustus kinni pidada enda määratud tingimustest ja ta peab kõrvaldama pakkuja, kes ei ole esitanud dokumenti või teavet, mille esitamist riigihanke alusdokumendid nõudsid ning mille esitamata jätmisel tuli pakkuja menetlusest kõrvaldada.

Teabevara uuendus

Riigikohus on käsitlenud oma 11.12.2020 otsuses asjas nr 3-20-1198 pakkumuste hindamist teenuste hankemenetluses, kui hindamiskriteeriumid on seotud loovtööga. Riigikohus leidis, et vaidlustuskomisjon ja kohus võivad hankeasjas vaidlustuse ja kaebuse rahuldada vaid juhul, kui hankija on tegutsenud õigusvastaselt. VAKO ega kohus ei kontrolli hankija kui haldusorgani otsuste kohasust õigusväliste standardite järgi, sh otsuste otstarbekust. Lähemalt peatükis 9.5.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Kaugmüük muutus lihtsamaks

  • Ettevõtjatele terendavad kaupade müügil täiendavad kohustused

  • Kahju kannatanu nõudeõigus esindusõiguseta tehtud tehingu puhul

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Audiopeatüki 13.23. teema on sanktsioonid hankelepingu täitmisel, lähemalt käsitletakse järgmisi küsimusi:

  • Kui hankeleping on sõlmitud, siis kas sanktsioonide kohaldamine käib tavaliste lepinguõiguse põhimõtete järgi või on hankelepingus erisused?
  • Kas ja kuidas on võimalik leppetrahvi vaidlustada ja kas hankelepingu puhul on erisusi võrredes tavaliste lepingutega?
  • Millised on teiste pakkujate võimalused sellist hankija tegevust vaidlustada?
  • Milline on üldiselt leppetrahvi sõnastus hankelepingutes?

Teabevara uuendus

Uue audiosisuna saab järgmisena kuulata saadet, mille teema on sanktsioonid hankelepingu täitmisel. Kui hankeleping on sõlmitud, siis kas sanktsioonide kohaldamine käib tavaliste lepinguõiguse põhimõtete järgi või on hankelepingus erisused? Kas ja kuidas on võimalik leppetrahvi vaidlustada ja kas hankelepingu puhul on erisusi võrredes tavaliste lepingutega?

Teabevara uuendus

Tartu Ringkonnakohus tegi 16.07.2021 asjas nr 3-21-394 olulise otsuse pakkumuse mittevastavaks tunnistamise osas ja selgitas olukordi, kus hankija peab andma pakkujale võimaluse anda selgitusi pakkumuse osas.

Tegemist oli olukorraga, kus pakkuja oli pakkumuse tagatisena esitanud garantiikirja, mille kehtivusaeg oli ühe päeva võrra lühem kui pakkumuse kehtivusaeg. Hankija leidis, et tegemist on seetõttu pakkumusega, mis ei vasta nõuetele ja tegi otsuse, millega tunnistas pakkumuse mittevastavaks. Pakkuja oli aga arvamusel, et tegemist on puudusega, mille korral tuleb pakkumus tunnistada tingimustele mittevastavaks või mille kõrvaldamiseks tuleb pakkujale anda tähtaeg. Lähemalt peatükis 9.4.

Lehed