Riigihange | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Tallinna Ringkonnakohus tegi 11.06.2020 otsuse haldusasjas nr 3-20-80 ja haldusasjas nr 3-20-334, kus mõlemas asjas käsitles sama teemat – kuidas mõista hankepassis esitatud küsimusi, sh kas hankepassis esitatud küsimusele vastamata jätmine või eitavalt vastamine on valeandmete esitamine, ja kas leppetrahv on selline õiguskaitsevahend, mille varasemast rakendamisest tulenevalt võib hankija pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada. Kuna tegemist on olulise põhimõttelise küsimusega, on peatükis 8.3.3. käsitletud ka Ringkonnakohtu otsuseid.

Uues audiopeatükis 13.20. räägitakse teemal, mis on ja mis ei ole ärisaladus; kuidas ärisaladust fikseerida ja kuidas ennast kaitsta; ning kui ärisaladus on lekkinud, siis kuidas peaks toimima?

Teabevara uuendus

Seekordses saates „Tark elukeskkond“ on külas projekteerimisfirma Esplan tegevjuhi Kadi Metsmaa, ABB müügispetsialist Meelis Paas ning arhitekti ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaani Andres Ojari. Vestlusest koorub välja, et praegu on Eestis rohkem pooltarku kui päris tarku büroo- või ühiskondlikke hooneid. Kuid selle üle, mida täpselt üldse targa majana mõista, võib debateerida. Ühes ollakse siiski üksmeelel: automaatikaseadmetest ja digitaalsetest lahendustest üksi ei piisa.

Kuulake uut audiopeatükki 13.21.

Teabevara uuendus

Ärisaladust käsitles Riigikohus oma 15.05.2020 otsuses asjas nr 1-18-4590, kus oli tegemist kriminaalasjaga ja arutati selle üle, kas töötaja pidi vastavat teavet käsitlema ärisaladusena või mitte. Mitte igasugune konfidentsiaalne teave ei ole käsitatav ärisaladusena. Ettevõtja konfidentsiaalseks loetud info on hinnatav ärisaladusena üksnes siis, kui see vastab kolmele tingimusele. Lähemalt saate lugeda uuendatud peatükist 9. – Pakkumuste esitamine.

Uue peatüki 7.1.3.2. teema on hankija kaalutlusruum tehnilise kirjelduse koostamisel Saaremaa lennuhanke näitel. Nimelt määratles hankija tehnilises kirjelduses, et teenuse pakkumiseks kasutatavad lennukid peavad olema ehitatud pärast 2000. aastat. Pakkuja vaidlustas nimetatud nõude, kuid nii VAKO, Tallinna Halduskohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus leidsid, et hankijal on olnud õigus.

Audiopeatükis 13.21. saab aga kuulata vestlusringi targast hoonest.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Toimingupiirangutega seoses on üheks küsimuseks olnud toimingupiirangute rikkumise võimalikkus, ehk mis ajani saab toimingupiiranguid rikkuda, ja teiseks küsimuseks on olnud toimingupiirangu rikkumise aegumine, ehk mis ajast algab keelatud teo aegumine. Esimese küsimuse osas leidis Riigikohus 08.05.2020 asjas nr 1-18-7408, et riigihangete läbiviimisel on toimingupiirangute rikkumisi võimalik toime panna kuni hankemenetluse lõpuni, st kas hankemenetluse tühistamiseni või hankelepingu sõlmimiseni. Lähemalt uuendatud peatükis 12.6.

Riigihanke teabevaras tulevad edaspidi käsitlemisele järgmised teemad: 

 • hankija kaalutlusruum tehnilise kirjelduse koostamisel
 • pakkumuste esitamine

 

 

Teabevara uuendus

Tööõiguse seminari veebiülekandes (ptk 13.19.) räägib advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Karin Madisson teemadest, mis on eriolukorra taustal tööõiguse ja -suhete kontekstis esile kerkinud.

• Ülevaade Töötukassa leevendusmeetmest (töölepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötegijate erisused)

• Praktilised näpunäiteid meetmete raames toetuse taotlemiseks

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Kuidas käituda olukorras, kus hilinevad tarned ja maksed ning tähtaegadest ei peeta kinni? Nõu annavad advokaadibüroo Eversheds, Sutherland, Ots & Co juhtivpartner Maivi Ots ja partner Raiko Lipstok. Kuulake uut audiopeatükki 13.18.

 

 

 

Teabevara uuendus

COVID-19 laastab majandust kõikides sektorites ja viiruse mõju kestab veel aastaid. Siiski ei vabasta praegune viirus ega ka eriolukord hankijaid seadusjärgsest hankeprotsessist ega anna tulevikuks priipääset kulukast vaidlustusmenetlusest. Just nüüd tuleks pöörata kõrgendatud tähelepanu sellele, kuidas ja kas üldse on hankijatel võimalik oma tegevuseks vajalike asju, teenuseid ja ehitustöid hankida. Uus aeg nõuab suuremat tähelepanelikkust ka harjumuspäraste hankemenetluste läbiviimisel. Lähemalt uues peatükis 14.6.

Videopeatükis 13.17. antakse ülevaade KredExi kriisimeetmetest ettevõtete aitamiseks. Praegune eriolukord on toonud kaasa valitsuse abipaketi, kus tähtis osa ka KredExi kriisimeetmetel. Millega on täpsemalt tegu? Sellest annab veebiseminaril ülevaate SA KredEx ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus. Lisaks annab makromajandusliku kommentaari Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Veebiseminari juhib Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp.

Teabevara uuendus

Riigihanke teabevaras tulevad edaspidi käsitlemisele järgmised teemad: 

 • riigihangete läbiviimine isikute poolt, kes ei ole RHS-i mõistes hankijad;
 • hankelepingute muutmine;
 • raamlepingud ja minikonkursid;
 • aktuaalsed küsimused riigihangetes.

Lehed