Riigihange | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Üldreegliks on riigihangete puhul olnud see, et pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimisel hankija pakkujalt selgitusi ei küsi. Selle üldreegli osas tegi Riigikohus 20.12.2019 erandi, käsitledes oma otsuses asjas nr 3-19-1501 küsimust, kas hankija tegutses õiguspäraselt, kui ta ei andnud enne kvalifitseerimise otsuse tegemist pakkujale võimalust selgitada pakkuja kvalifitseerimistingimusele vastavust.

Lugege lähemalt uuest peatükist 8.7.2.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kvalifitseerimistingimuste vajalikkuse hindamine on esmajoones hankija ülesanne. Riigikohus on 20.11.2019 käsitlenud asjas nr 3-17-2718 lihthankega seotud küsimusi ja leidis muuhulgas, et läbipaistvuse ja kontrollitavuse põhimõte (RHS v.r § 3 lg 2) ei tähenda lihthankes tingimata kohustust määrata pakkumuse kvaliteedi hindamise täpsemad kriteeriumid varem kindlaks. Lugege lähemalt peatükist 5.10.

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 13.13. räägitakse Tallinnas kinnisvaraarendajatele esitatavatest nõuetest parkimiskohtade rajamiseks. Saates osalevad Metro Capital partner Rain Pärn ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Ramil Pärdi ja Ain Kalme.

 

Teabevara uuendus

Avalikes huvides tegutsemine ei ole see, kui vabakonna hobitegevusena tegutsetakse avalikes huvides. Riigikohus käsitles 20.11.2019 asjas nr 3-17-2718 avalikes huvides tegutsemise nõuet ja leidis, et ainuüksi Leader-meetme raames antav projektitoetus ei muuda vabakonna tegevust avaliku ülesande täitmiseks. Avalikest vahenditest rahastamine on vaid üks kumulatiivne kriteerium hankija määratlemisel. Lähemalt peatükis 3.1. 

Audiopeatükis 13.12. räägib Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esimees Kaupo Kolsar sellest, kui suurde langusesse võib ehitusturg seoses majanduse jahtumisega vajuda. 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 13.12. räägib Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esimees Kaupo Kolsar sellest, kui suurde langusesse võib ehitusturg seoses majanduse jahtumisega vajuda. 

Teabevara uuendus

Tallinna Ringkonnakohus tegi 21.10.2019 ajas number 3-19-1373 otsuse, mis käsitleb riigihangete registris avaldatud hankija allkirjastamata otsust. Kohtuasjas oli vaidlus selle üle, kas riigihangete registris olevat digitaalselt allkirjastamata dokumenti, ehk otsust jätta pakkuja kvalifitseerimata, saab käsitada hankija otsusena RHS § 98 lg 5 mõttes. Lugege lähemat uuest peatükist 3.6.3.

 

 

Teabevara uuendus

Eesti Arhitektide Liit ei ole rahul Rail Balticu Ülemiste terminali arhitektuurikonkursiga. Mida heidab alaliidu juht Katrin Koov korraldajatele ette, kuulake uuest audiopeatükist 13.11.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed